Till navigation Till innehåll (s)

Inga utsatta områden 2030

2030 ska det inte finnas några utsatta områden i Sollentuna. För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans, långsiktigt och koncernövergripande.

Att förebygga och öka tryggheten är ett prioriterat område inom alla verksamheter och kommunala bolag. Målet är att Sollentuna kommun år 2030 inte ska ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden.

Genom samarbete mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, de kommunala bolagen, polisen, brandkåren och flera samhällsaktörer verkar vi för att Sollentuna inte ska ha några kommundelar med på Polisens lista över utsatta områden år 2030. Samt för att Sollentuna ska vara en trygg kommun att bo, leva och verka i. Kommunen och polisen har även en samverkansöverenskommelse.

Samverkansöverenskommelse

Mer läsning för dig