Till navigation Till innehåll (s)

Radon 

Radon kommer från marken under och runt byggnader. Radon kommer in i byggnader genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. Radon kan också komma från byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades 1929–1975.

Radon kan också komma från dricksvattnet men vårt kommunala dricksvatten i Sollentuna är inte radonhaltigt. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Mätning av radon i hus

Det är luften inne i huset som ger de mätvärden du ska ta hänsyn till. Det är viktigt att komma ihåg att mätvärdena kan variera mellan närstående hus. Byggnadsteknik, byggnadstekniskt utförande, ventilation, med mera bidrar till att radonhalten inomhus varierar från hus till hus inom samma område. Det är mätvärdena i det aktuella huset du ska ta hänsyn till.

Radon mäts under minst två månader mellan oktober till april. Mätning kan därför beställas från oktober till slutet på februari. Det vanligaste sättet att mäta radon i hus är långtidsmätning med spårfilmsdosor och du kan enkelt göra det själv. Dosorna beställs av mätningsföretag. På Swedacs hemsida finns flera företag som arbetar med radonmätningar

Swedac

Mer information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Strålsäkerhetsmyndigheten