Till navigation Till innehåll (s)

Radon 

Radon kommer från marken under och runt byggnader. Radon kommer in i byggnader genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. Radon kan också komma från byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades 1929–1975. Bra ventilation kan minska radonhalten.

Radon kan också komma från dricksvattnet men vårt kommunala dricksvatten i Sollentuna är inte radonhaltigt. Referensvärdet för radon är 200 Bq/m3 för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Mätning av radon i hus

Det är luften inne i huset som ger de mätvärden du ska ta hänsyn till. Det är viktigt att komma ihåg att mätvärdena kan variera mellan närstående hus eller lägenheter. Byggnadsteknik, byggnadstekniskt utförande, ventilation, med mera bidrar till att radonhalten inomhus varierar från hus till hus inom samma område. Det säkraste sättet att ta reda på radonhalten i din bostad är därför att mäta!

Radon mäts under minst två månader mellan oktober till april. Mätning kan därför beställas från oktober till slutet på februari. Det vanligaste sättet att mäta radon i hus är långtidsmätning med spårfilmsdosor och du kan enkelt göra det själv. 

Beställ mätningsdosor via Swedac

Miljökontoret ansvarar för radontillsynen i kommunen. Har du frågor angående radon eller vill ta reda på om radonmätning har genomförts på en specifik fastighet kontakta:

mbn@sollentuna.se

Mer information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Strålsäkerhetsmyndigheten