Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun

Här hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Sollentuna kommuns övriga nämnder. Här finns också tider för kommunala pensionärsrådets och funktionshinderrådets sammanträden.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2024:
 
 • 22 februari.
 • 27 mars.
 • 25 april.
 • 23 maj.
 • 13 juni.
 • 19 september.
 • 24 oktober.
 • 21 november.
 • 12 december.
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen klockan 18. Vid sammanträdet som behandlar årsredovisning görs undantag från den tiden. Likaså den 23 november 2023 och 21 november 2024 (budget samt val till nämnderna).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder 2024:

 • 12 februari.
 • 18 mars.
 • 15 april.
 • 13 maj.
 • 3 juni.
 • 9 september.
 • 14 oktober.
 • 11 november.
 • 2 december.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder 2024:

 • 24 januari.
 • 21 februari.
 • 20 mars.
 • 24 april. Inställt.
 • 29 maj.
 • 21 augusti.
 • 25 september.
 • 23 oktober.
 • 20 november.
 • 11 december.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2024:

 • 20 februari.
 • 19 mars.
 • 23 april. Inställt.
 • 28 maj.
 • 17 juni.
 • 24 september.
 • 22 oktober.
 • 19 november.
 • 10 december.

Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden sammanträder 2024:

 • 21 februari.
 • 20 mars.
 • 24 april.
 • 29 maj.
 • 18 juni.
 • 25 september.
 • 23 oktober.
 • 20 november.
 • 11 december.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 2024:

 • 30 januari.
 • 5 mars.
 • 26 mars.
 • 23 april.
 • 28 maj.
 • 18 juni.
 • 27 augusti.
 • 24 september.
 • 22 oktober.
 • 26 november.
 • 11 december.

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder 2024:

 • 9 januari.
 • 20 februari.
 • 19 mars.
 • 23 april.
 • 28 maj.
 • 18 juni.
 • 24 september.
 • 22 oktober.
 • 19 november.
 • 17 december.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder 2024:
 
 • 23 januari (konstituerande).
 • 20 februari.
 • 19 mars.
 • 22 april.
 • 28 maj.
 • 11 juni.
 • 20 augusti (preliminärt).
 • 24 september.
 • 15 oktober.
 • 26 november.
 • 9 december.

Valnämnden

Valnämnden sammanträder 2024:

 • 25 januari.
 • 29 februari.
 • 21 mars.
 • 18 april.
 • 16 maj.
 • 12 juni.
 • 13 juni.
 • 27 juni.
 • 26 september.
 • 21 november

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder 2024:

 • 23 januari.
 • 20 februari.
 • 25 mars.
 • 24 april.
 • 29 maj.
 • 11 juni. Inställt.
 • 24 september.
 • 22 oktober.
 • 26 november.
 • 17 december.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder 2024:

 • 22 januari.
 • 21 februari.
 • 27 mars.
 • 24 april.
 • 29 maj.
 • 19 juni.
 • 21 augusti.
 • 25 september.
 • 23 oktober.
 • 20 november.
 • 11 december.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets sammanträden 2024, onsdag klockan 13.00:

 • 13 mars.
 • 5 maj.
 • 2 oktober.
 • 27 november.

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådets sammanträden 2024, torsdag klockan 18.00:

 • 1 februari.
 • 7 mars.
 • 2 maj.
 • 5 september.
 • 10 oktober.
 • 28 november.

Dagordningar, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden

Mer läsning för dig