Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun

Här hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Sollentuna kommuns övriga nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder:
 • 18 februari.
 • 18 mars.
 • 22 april (årsredovisning).
 • 20 maj.
 • 17 juni (budget).
 • 23 september.
 • 21 oktober.
 • 18 november.
 • 16 december.
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen kl 18. Undantag är 22 april (årsredovisning) och 17 juni 2021 (budget).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder:

 • 8 februari.
 • 8 mars.
 • 12 april.
 • 10 maj.
 • 7 juni.
 • 13 september.
 • 11 oktober.
 • 8 november.
 • 6 december.

Klimatnämnden

Klimatnämnden sammanträder:

 • 11 januari.
 • 22 februari.
 • 22 mars.
 • 26 april - inställt.
 • 31 maj.
 • 23 augusti - inställt.
 • 27 september.
 • 25 oktober.
 • 29 november.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder:

 • 13 januari.
 • 24 februari.
 • 31 mars.
 • 28 april.
 • 2 juni.
 • 25 augusti.
 • 29 september.
 • 27 oktober.
 • 24 november.
 • 15 december.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder:

 • 13 januari.
 • 27 januari.
 • 24 februari.
 • 31 mars.
 • 28 april.
 • 26 maj.
 • 9 juni.
 • 25 augusti.
 • 29 september.
 • 27 oktober.
 • 24 november. 
 • 15 december.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder:

 • 14 januari.
 • 28 januari.
 • 25 februari.
 • 25 mars.
 • 29 april.
 • 27 maj.
 • 21 juni.
 • 26 augusti.
 • 30 september.
 • 28 oktober.
 • 2 december.

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden sammanträder:

 • 13 januari.
 • 24 februari.
 • 17 mars.
 • 28 april.
 • 2 juni.
 • 25 augusti - inställt.
 • 29 september.
 • 27 oktober.
 • 1 december.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder:

 • 12 januari.
 • 26 januari.
 • 23 februari.
 • 25 mars.
 • 27 april.
 • 1 juni.
 • 22 juni.
 • 24 augusti.
 • 28 september.
 • 26 oktober.
 • 30 november.
 • 14 december.

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder:

 • 12 januari.
 • 23 februari.
 • 23 mars.
 • 27 april.
 • 25 maj.
 • 15 juni.
 • 31 augusti.
 • 28 september.
 • 26 oktober.
 • 23 november.
 • 14 december.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder:
 
 • 19 januari.
 • 23 februari.
 • 30 mars.
 • 20 april.
 • 25 maj.
 • 15 juni.
 • 24 augusti.
 • 21 september.
 • 28 oktober.
 • 23 november.
 • 14 december.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder:

 • 12 januari.
 • 25 februari.
 • 30 mars.
 • 27 april.
 • 25 maj.
 • 15 juni.
 • 28 september.
 • 26 oktober.
 • 23 november.
 • 7 december.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder:

 • 26 januari.
 • 23 februari.
 • 17 mars.
 • 27 april.
 • 27 maj.
 • 24 juni.
 • 26 augusti.
 • 22 september.
 • 28 oktober - inställt.
 • 25 november.
 • 15 december.

Dagordningar, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden