Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun

Här hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Sollentuna kommuns övriga nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder:
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april (årsredovisning)
 • 19 maj
 • 16 juni (prel. budget)
 • 22 september
 • 17 oktober (konstituerande)
 • 17 november (fastställande av budget)
 • 15 december
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen klockan 18. Undantag från den tiden görs 21 april 2022 (årsredovisning), 16 juni 2022 (prel. budget), 17 oktober 2022 (konstituerande) och 17 november 2022 (ombudsval Sveriges Kommuner och Regioner och fastställande av budget).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder:

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 7 juni
 • 13 september
 • 10 oktober
 • 17 oktober (konstituerande)
 • 7 november
 • 5 december

Klimatnämnden

Klimatnämnden sammanträder:

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • Inställt
 • 30 maj
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder:

 • 12 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 1 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november 
 • 14 december

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder:

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 25 augusti
 • 26 september
 • 27 oktober
 • 1 december

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden sammanträder:

 • 12 januari
 • 31 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 1 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder:

 • 11 januari
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 13 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder:

 • 11 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder:
 
 • 18 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 27 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder:

 • 11 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 14 juni
 • 26 september 
 • 25 oktober - inställt
 • 29 november
 • 14 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 28 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Dagordningar, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden