Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun 

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.

 
Nämnd Jan Feb Mar
Kommunfullmäktige   13 12

Kommunstyrelsen

  3 2, 30
Klimatnämnden

13, inställt: 27

17 23
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 15 19 25
Kultur- och fritidsnämnden 22 19 25
Miljö- och byggnadsnämnden 23, 30 20 26
Natur- och
tekniknämnden
22 19 25
Samhällsbyggnadsnämnden 14, 28 18 24
Socialnämnden 8 18 24
Utbildningsnämnden 21 18 25
Vård- och omsorgsnämnden 9 18 24
Överförmyndarnämnden 22 20 19