Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun 

Här hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Sollentuna kommuns övriga nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder:
 • 18 februari
 • 18 mars
 • 22 april (årsredovisning)
 • 20 maj
 • 17 juni (budget)
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen kl 18. Undantag är 22 april (årsredovisning) och 17 juni 2021 (budget).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder:

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Klimatnämnden

Klimatnämnden sammanträder:

 • 11 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder:

 • 13 januari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 2 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder:

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 9 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november 
 • 15 december

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder:

 • 14 januari
 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 21 juni
 • 26 augusti
 • 30 september
 • 28 oktober 
 • 2 december

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden sammanträder:

 • 13 januari
 • 24 februari
 • 17 mars
 • 28 april
 • 2 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 1 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder:

 • 12 januari
 • 26 januari
 • 23 februari
 • 25 mars
 • 27 april
 • 1 juni
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 14 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder:

 • 12 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder:
 
 • 19 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 28 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder:

 • 12 januari
 • 25 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 7 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 17 mars
 • 27 april
 • 27 maj
 • 24 juni
 • 26 augusti
 • 22 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 15 december

Dagordningar, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden