Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun

Här hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Sollentuna kommuns övriga nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2023:
 
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april (Inställt)
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen klockan 18. Undantag från den tiden görs vis sammanträdet som behandlar årsredovisning, samt den 23 november 2023 (budget samt val till nämnderna).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder 2023:

 • 13 februari
 • 13 mars
 • 3 april
 • 15 maj
 • 7 juni
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder 2023:

 • 11 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 12 december

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2023:

 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 29 augusti (Inställt)
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november 
 • 12 december

Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden sammanträder 2023:

 • 11 januari - konstituerande
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 24 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 13 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 2023:

 • 31 januari
 • 7 mars
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 5 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder 2023:

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 25 september
 • 31 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder 2023:
 
 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti (extra)
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 12 december

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder 2023:

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 14 juni
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 13 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder 2023:

 • 25 januari
 • 20 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 19 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 11 december

Valnämnden

Valnämnden sammanträder 2023:

 • 13 april
 • 14 september
 • 12 oktober (Inställt)
 • 9 november
 • 7 december

Dagordningar, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden