Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun 

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.

Med anledning av coronaviruset har flera nämnder ställt in sina sammanträden i mars och april.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder:
 • 13 februari
 • 12 mars - inställt
 • 16 april (årsredovisning)
 • 14 maj - inställt
 • 10 juni 
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november (budget)
 • 10 december
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen kl 18, förutom den 16 april (årsredovisning) och 12 november (budget).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder:

 • 3 februari
 • 2 mars
 • 30 mars
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Klimatnämnden

Klimatnämnden sammanträder:

 • 13 januari
 • 27 januari - inställt
 • 17 februari
 • 23 mars - inställt
 • 27 april - inställt
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 25 mars - inställt
 • 29 april - inställt
 • 27 maj
 • 17 juni - inställt
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder:

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 25 mars - inställt
 • 22 april - inställt
 • 27 maj
 • 9 juni
 • 26 augusti - inställt
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder:

 • 23 januari
 • 30 januari
 • 20 februari
 • 26 mars - inställt
 • 23 april - inställt
 • 28 maj
 • 15 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden sammanträder:

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 25 mars - inställt
 • 22 april - inställt
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december 

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder:

 • 14 januari
 • 28 januari
 • 18 februari
 • 24 mars - inställt
 • 28 april - inställt
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder:

 • 8 januari
 • 18 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder:
 • 21 januari
 • 18 februari
 • 25 mars - inställt
 • 21 april - inställt
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 16 november
 • 9 december

Vård- och omsorgsnämnden

 • 9 januari
 • 18 februari
 • 24 mars - inställt
 • 28 april - inställt
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 8 december

Överförmyndarnämnden

 • 22 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 19 maj
 • 11 juni
 • 26 augusti
 • 24 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 10 december