Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun

Här hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Sollentuna kommuns övriga nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder:
 • 17 februari.
 • 17 mars.
 • 21 april (årsredovisning).
 • 19 maj.
 • 16 juni (prel. budget).
 • 22 september.
 • 17 oktober (konstituerande).
 • 17 november (fastställande av budget).
 • 15 december.
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen klockan 18. Undantag från den tiden görs 21 april 2022 (årsredovisning), 16 juni 2022 (prel. budget), 17 oktober 2022 (konstituerande) och 17 november 2022 (ombudsval Sveriges Kommuner och Regioner och fastställande av budget).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder:

 • 7 februari.
 • 7 mars.
 • 4 april.
 • 9 maj.
 • 7 juni.
 • 13 september.
 • 10 oktober.
 • 17 oktober (konstituerande).
 • 7 november.
 • 5 december.

Klimatnämnden

Klimatnämnden sammanträder:

 • 10 januari.
 • 21 februari.
 • 28 mars.
 • Inställt.
 • 30 maj.
 • 22 augusti.
 • 26 september.
 • 24 oktober.
 • 28 november.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder:

 • 12 januari.
 • 23 februari.
 • 30 mars.
 • 27 april.
 • 1 juni.
 • 24 augusti.
 • 28 september.
 • 26 oktober.
 • 23 november.
 • 14 december.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder:

 • 26 januari.
 • 23 februari.
 • 23 mars.
 • 27 april.
 • 25 maj.
 • 15 juni.
 • 31 augusti.
 • 28 september.
 • 26 oktober.
 • 23 november. 
 • 14 december.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder:

 • 13 januari.
 • 27 januari.
 • 24 februari.
 • 24 mars.
 • 28 april.
 • 25 maj.
 • 15 juni.
 • 25 augusti.
 • 29 september.
 • 27 oktober.
 • 1 december.

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden sammanträder:

 • 12 januari.
 • 31 januari.
 • 23 februari.
 • 23 mars.
 • 27 april.
 • 1 juni.
 • 24 augusti.
 • 28 september.
 • 26 oktober.
 • 30 november.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder:

 • 11 januari.
 • 25 januari.
 • 22 februari.
 • 29 mars.
 • 26 april.
 • 31 maj.
 • 21 juni.
 • 23 augusti.
 • 27 september.
 • 25 oktober.
 • 29 november.
 • 13 december.

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder:

 • 11 januari.
 • 22 februari.
 • 29 mars.
 • 26 april.
 • 24 maj.
 • 14 juni.
 • 30 augusti.
 • 27 september.
 • 25 oktober.
 • 22 november.
 • 13 december.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder:
 
 • 18 januari.
 • 22 februari.
 • 29 mars.
 • 27 april.
 • 24 maj.
 • 21 juni.
 • 27 september.
 • 25 oktober.
 • 22 november.
 • 13 december.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder:

 • 11 januari.
 • 22 februari.
 • 29 mars.
 • 26 april.
 • 31 maj.
 • 14 juni.
 • 27 september.
 • 25 oktober.
 • 29 november.
 • 14 december.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder:

 • 26 januari.
 • 23 februari.
 • 23 mars.
 • 28 april.
 • 25 maj.
 • 15 juni.
 • 25 augusti.
 • 22 september.
 • 26 oktober.
 • 23 november.
 • 14 december.

Dagordningar, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden