Till navigation Till innehåll (s)
En fin, nybyggd trävilla med ljusgrå fasad. Villan har en stor altan och terrass.
Altan

Altan

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

 • bygga en altan där altangolvet är lägre än 1,3 meter från marknivå.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet är högre än 1,3 meter från marknivå på sin högsta punkt – om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt
 • bygga en fristående altan där golvet är högre än 1,6 meter från marknivå på sin högsta punkt
 • bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare
 • bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel 
 • bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Du kan även läsa mer om altaner på Boverkets hemsida!

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du

 • bygger till altanen på befintligt bostadshus eller komplementbostadshus så att den inte räknas som fristående
 • bygger en altan som inte är högre än 1,8 meter
 • placerar altanen inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus
 • placerar altanen minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om din granne medger det

Detta förutsätter att din tomt inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö. 

Allt du behöver veta för bygglov om altan

Handläggningstid: ca 3 - 7 veckor
Kostnad: ca 3100 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • situationsplan
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade