Till navigation Till innehåll (s)

Sök, hitta och ändra plats i grundskola och fritidshem

Här ansöker du om plats i förskoleklass, grundskola och fritidshem. På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna om ansökan till skola.

Skolansökan 2024/25

I e-tjänsten kan du ansöka om plats i förskoleklass och grundskola. 

E-tjänst för ansökan inför läsåret 2024/25

Ansök om plats på fritidshem

Du ansöker om plats på fritidshem i vår e-tjänst för barnomsorg. Här kan du också ändra omsorgstid, säga upp en plats och lämna nya inkomstuppgifter.

E-tjänst för ansökan om plats på fritidshem

Byt skola och ansök under läsåret

Du kan ansöka om skolplats och byta skola under pågående läsår i e-tjänsten. Under juni och juli månad är skolansökan öppen för bytesansökan. Den stänger den 31 juli.

Om du vill söka plats på en fristående skola under pågående läsår ska du kontakta den skolan direkt.

Säg upp plats i skola

Om du ska säga upp en plats i en kommunal skola gör du det i vår e-tjänst. Uppsägning av plats i fristående skola gör du direkt med skolan.

E-tjänst för att säga upp plats i skola

Folkbokförd i annan kommun

Alla är välkomna att söka plats i skola i Sollentuna. Elever kan få en placering i mån av plats. Du gör din ansökan i e-tjänsten för skolansökan. Här kan du välja både kommunala och fristående skolor.

Ska ni flytta till Sollentuna?

Om du ska flytta till Sollentuna ska du anmäla det i e-tjänsten Mitt skolval. Det ska du göra i samband med att du gör din skolansökan. Du ska då bifoga kopia på köpekontrakt för bostad, hyreskontrakt eller dylikt. Om det saknas ska du på annat sätt intyga att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna under läsåret.

E-tjänsten Mitt Skolval

Om eleven har något annat ”särskilda skäl” att gå i skola här ska du anmäla till vårt kontaktcenter för att få ett beslut om det. Du ska då ange barnets namn, personnummer, vårdnadshavares namn, nuvarande och kommande adress och vilket läsår ansökan gäller. Ange också vilket av nedanstående skäl du vill åberopa. Exempel på särskilda skäl:

  • Mobbning och kränkande behandling, om hemkommunen inte kan erbjuda alternativ skola.
  • Problem med allergier, om hemkommunen inte kan erbjuda alternativ skola.
  • Önskemål från eleven då det finns risk att eleven annars inte går till skolan.
  • Om eleven har en placering i familjehem eller jourhem i Sollentuna men är folkbokförd i annan kommun. Bifoga beslutet om placeringen från socialtjänsten i barnets hemkommun.

Med hjälp av Säkra meddelanden kan du som är invånare i Sollentuna kommun skicka, ta emot och svara på meddelanden med känslig information från kommunen på ett säkert och lagenligt sätt.

Skicka säkert meddelande

Det är utbildningsnämnden i Sollentuna kommun som godkänner att eleven har särskilda skäl för att gå i kommunal skola här. Det gäller både om du ska flytta hit eller vill hänvisa till andra "särskilda skäl". Notera att detta inte är ett beslut om placering. Du måste även göra din skolansökan i vår e-tjänst Mitt Skolval.

Beslutet gäller oftast endast för det aktuella läsåret. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut.

Utan personnummer

Saknar du eller någon annan i din familj svenskt personnummer? Om du ska söka plats i förskola eller skola för ditt barn ska du ta med dig alla i familjen och komma till kommunens kontaktcenter. Du behöver också ta med:

  • Pass eller id-kort för alla i familjen. Saknar du pass och id-kort tar du med LMA-kort.
  • Födelsebevis för barnen, om du har.
  • Uppehållstillstånd eller asylansökan från migrationsverket, eller intyg från skatteverket att du söker svenskt personnummer.

Behöver du hjälp? Kontaktcenter svarar på dina frågor och hjälper dig så att du kan logga in och söka plats för ditt barn.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter från skatteverket ska du inte göra en skolansökan via vår e-tjänst.

  • Du som är folkbokförd i Sollentuna blir kontaktad av utbildningskontoret före skolansökansperioden som berättar hur du ska göra. Det gäller blivande förskoleklassbarn.
  • Du som inte är folkbokförd i Sollentuna kan ta kontakt med vårt kontaktcenter via tfn 08-579 210 00. De ger dig information om hur du ska göra din skolansökan.

Frågor och svar om skolansökan

Vanliga frågor om skolansökan

Hela regelverket

På den här sidan hittar du alla regler som gäller förskola och skola i Sollentuna.

Regelverk för förskola och skola

 

Mer läsning för dig