Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Förvaltningskontor 

Det finns fem förvaltningskontor i Sollentuna. På kontoren arbetar tjänstemän. De genomför de beslut som politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder har fattat.

 • Vård- och omsorgskontoret

  Vård- och omsorgskontoret arbetar med biståndsbedömning för äldre och för personer som har funktionsnedsättning. Kontoret arbetar också med bostadsanpassning, rehabilitering samt administration och utvecklingsfrågor.

 • Kultur- och fritidskontoret

  Kultur- och fritidskontoret arbetar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden med förvaltning och utveckling av kultur- och fritidsområdet i Sollentuna.

 • Utbildningskontoret

  Utbildningskontoret ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i kommunal regi. De fristående verksamheterna lyder under sina respektive huvudmän.

 • Socialkontoret

  Socialkontoret arbetar utifrån socialnämndens ansvarsområden samt den lagstiftning som styr verksamheten.

 • Kommunledningskontoret

  Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorgan när det gäller styrning, ledning och uppföljning inom kommunen.