Till navigation Till innehåll (s)

Förvaltningskontor

Det finns fem förvaltningskontor i Sollentuna. På kontoren arbetar tjänstemän. De genomför de beslut som politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder har fattat.

 • Socialkontoret

  Socialkontoret arbetar med de frågor som socialnämnden har ansvar för. Kontorets arbete styrs av olika lagar.

 • Kultur- och fritidskontoret

  Kultur- och fritidskontoret arbetar med förvaltning och utveckling av kultur- och fritidsområdet i Sollentuna. Uppdraget kommer från kultur- och fritidsnämnden.

 • Kommunledningskontoret

  Kommunledningskontoret hjälper kommunstyrelsen att leda, samordna och ha uppsikt över de övriga nämnderna i kommunen, och över kommunens bolag.

 • Utbildningskontoret

  Utbildningskontoret har ansvar för alla de kommunala förskolorna, skolorna och gymnasiet. Kontoret arbetar mot de höga mål som utbildningsnämnden har satt upp.

 • Vård- och omsorgskontoret

  Vård- och omsorgskontoret arbetar med biståndsbedömning för äldre och för personer som har funktionsnedsättning. Kontoret arbetar också med bostadsanpassning, rehabilitering samt med administration och utvecklingsfrågor.