Till navigation Till innehåll (s)

Eldning, trädgårdsavfall och kompostering 

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras. Öppen eldning inom tättbebyggt område ska undvikas.

Trivseleldning