Till navigation Till innehåll (s)

Eldning, trädgårdsavfall och kompostering 

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras. Öppen eldning inom tättbebyggt område ska undvikas.

Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i naturen.

Så kan du hantera ditt  trädgårdsavfall, SEOM

I Sollentuna gäller trivseleldning