Till navigation Till innehåll (s)

Eldning och trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras. Öppen eldning inom tättbebyggt område ska undvikas.