Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd och regler för att driva skola i Sollentuna

Du som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till både miljö- och byggnadsnämnden och utbildningsnämnden.

Starta skola

Anmälan ska göras för att avdelningen för miljö- och hälsoskydd i förväg ska kunna granska om exempelvis lokaliseringen, inredningen och ventilationen är lämplig för verksamheten i enlighet med de krav som finns i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation. 

Så här gör du

Steg 1. Anmäl till utbildningskontoret

Anmälan om att driva förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och förskoleklass

Steg 2. Bygglov

Behövs bygglov? Ny eller ändrad verksamhet i en byggnad kan även innebära krav på att söka bygglov enligt plan- och bygglagen.

Kontakta: kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

Steg 3. Anmäl din verksamhet till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

När du har en lokal gör du en anmälan om ny skola till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Detta för att kunna granska om exempelvis lokaliseringen, inredningen och ventilationen är lämpliga i enlighet med kraven i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation. I förskolor och skolor är det extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Barn är känsligare och har mer allergiska besvär än vuxna. Om en lokal inte passar för skol- eller förskoleverksamhet kan miljö- och byggnadsnämnden förbjuda verksamheten.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och lämnar råd och anvisningar. Nämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Skicka in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.

Anmälan om start eller ändring av skola/förskola enligt miljöbalken

Informationsblad: Egenkontroll på förskolor och öppna förskolor

Folkhälsomyndigheten om miljötillsyn och egenkontroll

Steg 4. Anmäl livsmedelshantering

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag.  

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Kontakt