Till navigation Till innehåll (s)

Terminsbiljett och reseersättning

Du som går i gymnasieskolan kan få reseersättning för resor mellan hemmet och skolan. Det gäller även om din skola ligger utanför Stockholms län. Du kan bara få reseersättning för utbildning inom Sverige. För att få reseersättning måste du uppfylla vissa krav.

Reseersättning kan du få i form av SL-kort eller kontant reseersättning. Du måste ha mer än sex kilometer till skolan. Det gäller både kommunala, regionala och fristående gymnasieskolor. Du får terminsbiljett/reseersättning som längst till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Om du flyttar eller byter skola kan beslutet ändras. Terminsbiljetten gäller helgfria vardagar klockan 04.00 – 19.00.

Resor inom Stockholms län

Om du går på en skola inom Stockholms län och uppfyller kraven för reseersättning har du rätt att få ett SL-kort. Det är din gymnasieskola som har uppgifterna om vem som har rätt att få ersättning för att få ett SL-kort. Har du rätt till ett SL-kort får du kortet på uppropsdagen av din skola.

Resor utanför Stockholms län

Du kan få ersättning om dina dagliga resor stäcker sig utanför SL:s område, det vill säga om du pendlar dagligen till gymnasieskola i ett annat län. Du kan få ersättning motsvarande max 1/30 av prisbasbeloppet. 2024 är det 1 910 kronor per månad.

Du får ersättning både för SL-kort och vidare resekort/resebiljett. Du köper själv din biljett och ansöker om ersättningen. Ersättningen betalas ut i efterskott när din ansökan har behandlats.

Går du på en gymnasieskola i Stockholms län, dvs inom  SL:s område ska du inte göra en ansökan, kontakta skolan så hjälper de dig att få SL- kortet.  

  • Lämna din ansökan senast tre månader efter inköp av biljett.
  • Bifoga originalkvitto till din ansökan.

Ansök om ersättning för terminsbiljett

Mer läsning för dig