Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna pensionärsråd

I Sollentuna kommun finns ett pensionärsråd. Här kan kommunen och de organisationer som företräder pensionärerna samråda och utbyta information.

Rådets uppgift är att:
  • Bevaka att kommunens nämnder och förvaltningar känner till vilka frågor som är viktiga för pensionärer.
  • Bidra med sin kunskap i frågor som är viktiga för pensionärer.
  • Komma in med synpunkter i ett tidigt skede när olika ärenden behandlas i kommunens nämnder eller styrelser.
  • Se till att nämnderna tar upp frågor och synpunkter som är viktiga för pensionärer när nämnden planerar sin verksamhet.
  • Komma med förslag på frågor som bör tas upp i nämnderna.
  • Lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen.

Kontakt pensionärsrådet

Pensionärsrådets ledamöter och ersättare - Troman Publik

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Mer läsning för dig