Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna pensionärsråd 

I kommunen finns ett pensionärsråd för samråd och ömsesidig information med de organisationer som företräder pensionärerna.

Rådets uppgift är att:
  • Bevaka att kommunens nämnder och förvaltningar känner till vilka frågor som är viktiga för pensionärer
  • Bidra med sin kunskap i frågor som är viktiga för pensionärer
  • Komma in med synpunkter i ett tidigt skede när olika ärenden behandlas i kommunens nämnder eller styrelser
  • Se till att nämnderna tar upp frågor och synpunkter som är viktiga för pensionärer när nämnden planerar sin verksamhet
  • Komma med förslag på frågor som bör tas upp i nämnderna
  • Lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen

Kontakt pensionärsrådet

Ledamöter

Anna-Lena Johansson (L) ordförande

Joakim Jonsson (S)

Stig Nyman (PRO)

Vivian Enochsson (PRO)

Agneta Björklund (SPF Seniorerna Tunasol)

Kerstin Löfgren (SPF Seniorerna Grindslanten)

Lars Jacobsson (RPG)

Ersättare

Veronica Liedberg (M)

Gunilla Hultman (S)

Barbro Graeffe (SPF Seniorerna Tunasol)

Vakant PRO

Lars-Olof Bäckman (PRO)

Elisabeth Bergendal Stenberg (SPF Seniorerna Grindslanten)

Kristina Malm Jansson (RPG)

Inger Gustafsson (Demensförbundet)

Doris Lundbäck (Demensförbundet)

Dagordningar och handlingar