Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna pensionärsråd 

I kommunen finns ett pensionärsråd för samråd och ömsesidig information med de organisationer som företräder pensionärerna.

Rådets uppgift är att:
  • Bevaka att kommunens nämnder och förvaltningar känner till vilka frågor som är viktiga för pensionärer
  • Bidra med sin kunskap i frågor som är viktiga för pensionärer
  • Komma in med synpunkter i ett tidigt skede när olika ärenden behandlas i kommunens nämnder eller styrelser
  • Se till att nämnderna tar upp frågor och synpunkter som är viktiga för pensionärer när nämnden planerar sin verksamhet
  • Komma med förslag på frågor som bör tas upp i nämnderna
  • Lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen

Dagordningar och handlingar