Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna pensionärsråd

I Sollentuna kommun finns ett pensionärsråd. Här kan kommunen och de organisationer som företräder pensionärerna samråda och utbyta information.

Rådets uppgift är att:
  • Bevaka att kommunens nämnder och förvaltningar känner till vilka frågor som är viktiga för pensionärer.
  • Bidra med sin kunskap i frågor som är viktiga för pensionärer.
  • Komma in med synpunkter i ett tidigt skede när olika ärenden behandlas i kommunens nämnder eller styrelser.
  • Se till att nämnderna tar upp frågor och synpunkter som är viktiga för pensionärer när nämnden planerar sin verksamhet.
  • Komma med förslag på frågor som bör tas upp i nämnderna.
  • Lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen.

Kontakt pensionärsrådet

Ledamöter och ersättare.

Pensionärsråd kommunalt

Anna-Lena Johansson (L), Ordförande
anna-lena.johansson@sollentuna.se

Anton Lindgren (S), Ledamot
anton.lindgren@sollentuna.se

Stig Nyman (S), Ledamot
stig.nyman@sollentuna.se

Vivian Enochsson (OPOL), Ledamot
vivian.enochsson@sollentuna.se

Agneta Björklund (OPOL), Ledamot
agneta.bjorklund@sollentuna.se

Göran Ahlberg (OPOL), Ledamot
goran.ahlberg@sollentuna.se

Kristina Malm Jansson (OPOL), Ledamot
kristina.malm.jansson@sollentuna.se

Joakim Stockhaus (M), Ersättare
joakim.persson.stockhaus@sollentuna.se

Britt Stålhandske (S), Ersättare
britt.stalhandske@sollentuna.se

Margareta Erman (OPOL), Ersättare
ulla.erman@sollentuna.se

Gunnar Lamin (OPOL), Ersättare
per.lamin@sollentuna.se

Lars Olof Bäckman (S), Ersättare
lars-olof.backman@sollentuna.se

Ove Öhrn (OPOL), Ersättare
ove.ohrn@sollentuna.se

Magnus Ramstrand (KD), Ersättare
magnus.ramstrand@sollentuna.se

Adjungerade

Jan Kristiansson (Demensföreningen i Sollentuna)

Anita Baselius (Demensföreningen i Sollentuna)

Dagordningar och handlingar