Till navigation Till innehåll (s)

Anslagstavla, officiell 

På vår officiella anslagstavla kungörs protokoll från sammanträden, så att du kan läsa vilka beslut som har fattats.

Att överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Så här gör du för att överklaga ett beslut

Dagordningar och handlingar till sammanträden