Till navigation Till innehåll (s)

Integration och flyktingmottagande

Kommunen har ansvar för de nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd. Den nyanlända får hjälp med en tillfällig bostad och hjälp in i det svenska samhället.

När en person söker asyl, det vill säga skydd, i Sverige kan hen välja att få hjälp med boende och placeras då på ett anläggningsboende någonstans i Sverige. I Stockholmsområdet finns få asylboenden. Personen kan också välja att själv ordna boende och kallas då egenbosatt (EBO). Det kan t.ex. vara hos bekanta eller släktingar i Sollentuna.

Det gäller andra regler om ett ensamkommande barn söker asyl.

Kommunens ansvar

  • Den nyanlända tas emot i kommunen och får hjälp med en tillfällig bostad. Detta gäller inte dem som under asylprocessen ordnat boende själv (Ebo).
  • Kommunen håller veckovis introduktionsmöten för att ge information som behövs i inledningsskedet, hur man ska söka plats i barnomsorg eller skola, hur man söker vård, förklarar vilka myndighetskontakter man behöver ta, vilka insatser i civilsamhällets organisationer man kan ta del av m.m.
  • Personen får en tid för inskrivning på Arbetsförmedlingen för att börja etableringsinsatserna som Arbetsförmedlingen ansvarar för.
  • En av de obligatoriska etableringsinsatserna är SFI, svenska för invandrare. Denna tillhandahålls av kommunen. Det finns även speciella Sfi-kurser för akademiker inom sjukvården, pedagoger, företagare, ingenjörer, hantverkare och andra yrkesinriktningar. Läs om SFI i Sollentuna här.
  • En annan obligatorisk del av etableringsinsatserna är samhällsorientering 72 timmar på sitt modersmål. Denna tillhandahålls av Stockholms läns kommuner gemensamt genom Centrum för samhällsorientering. Läs mer om samhällsorientering här.

Nyanlända med uppehållstillstånd har rätt till all övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg. 
Skolplacering för nyanlända barn och elever sker via CIFS, Centrum för Integration och Flerspråkighet
Om en person får uppehållstillstånd träder kommunens ansvar in. En flykting kan ha bott på anläggningsboende någonstans i landet och fått uppehållstillstånd eller har kommit till Sverige som kvotflykting, då direkt från ett flyktingläger någonstans utanför Europa.

Till detta kommer de som eventuellt själva bosatt sig i Sollentuna under tiden som asylsökande, och sedan får uppehållstillstånd. Personer som har uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen introduceras till det svenska samhället av både Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Andras ansvar

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas introduktion och etablering på arbetsmarknaden. Läs mer om Arbetsförmedlingens ansvar. 

Migrationsverket
Det är Migrationsverket som avgör om en person har tillräckliga skäl att stanna i Sverige eller inte. Så länge en person är asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för personen. Här finns mer information om att ansöka om asyl hos Migrationsverket.

Länkar

Migrationsverket

Arbetsförmedlingen - Nyanländas introduktion och etablering på arbetsmarknaden.