Till navigation Till innehåll (s)

Integration och flyktingmottagande

Kommunen har ansvar för de nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd. Den nyanlända får hjälp med en tillfällig bostad och hjälp in i det svenska samhället.

När en person söker asyl, det vill säga skydd, i Sverige kan hen välja att få hjälp med boende och placeras då på ett anläggningsboende någonstans i Sverige. I Stockholmsområdet finns få asylboenden. Personen kan också välja att själv ordna boende och kallas då egenbosatt (EBO). Det kan t.ex. vara hos bekanta eller släktingar i Sollentuna. 

Det gäller andra regler om ett ensamkommande barn söker asyl.

Om en person får uppehållstillstånd träder kommunens ansvar in. En flykting kan ha bott på anläggningsboende någonstans i landet och fått uppehållstillstånd eller har kommit till Sverige som kvotflykting, då direkt från ett flyktingläger någonstans utanför Europa.

Till detta kommer de som eventuellt själva bosatt sig i Sollentuna under tiden som asylsökande, och sedan får uppehållstillstånd. Personer som har uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen introduceras till det svenska samhället av både Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Kommunens ansvar

  • Den nyanlända blir emottagna i kommunen och får hjälp med en tillfällig bostad. Detta gäller inte dem som under asylprocessen ordnat boende själv (Ebo).
  • Kommunen håller veckovis introduktionsmöten för att ge information som behövs i inledningsskedet, hur man ska söka plats i barnomsorg eller skola, hur man söker vård, förklarar vilka myndighetskontakter man behöver ta, vilka insatser i civilsamhällets organisationer man kan ta del av m.m.
  • Personen får en tid för inskrivning på Arbetsförmedlingen för att börja etableringsinsatserna som Arbetsförmedlingen ansvarar för.
  • En av de obligatoriska etableringsinsatserna är SFI, svenska för invandrare. Denna tillhandahålls av kommunen. Det finns även speciella Sfi-kurser för akademiker inom sjukvården, pedagoger, företagare, ingenjörer, hantverkare och andra yrkesinriktningar.
  • En annan obligatorisk del är samhällsorientering. 102 timmar på modersmålet. Den ges av Centrum för samhällsorientering.
  • Nyanlända med uppehållstillstånd har rätt till all övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg. Skolplacering för nyanlända barn och elever sker via CIFS, Centrum för integration och flerspråkighet. 

SFI i Sollentuna

Samhällsorientering

CIFS, Centrum för Integration och Flerspråkighet

Andras ansvar

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas introduktion och etablering på arbetsmarknaden. 

Migrationsverket
Det är Migrationsverket som avgör om en person har tillräckliga skäl att stanna i Sverige eller inte. Så länge en person är asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för personen. Att ansöka om asyl - Migrationsverket

Mer läsning för dig