Till navigation Till innehåll (s)
En hiss i ett flerbostadhus
Ändringar

Installation eller ändring av hiss

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera en ny hiss i en byggnad
  • göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket. 

Allt du behöver veta om anmälan för installation eller ändring av hiss

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 8000 - 9000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • anmälan via e-tjänst
  • tillverkarens specifikation av hissen
  • plan- och sektionsritningar
  • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
  • konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 2 steg avklarade