Till navigation Till innehåll (s)

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Du kan söka bidrag för aktiviteter, lokaler och utbildningar till din förening. Ni kan också ansöka om specialtider i våra hallar.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag utgår till sammankomst som pågått minst en timme. Bidragsbeloppet är 50 kronor per tillfälle. Ansökan sker två gånger om året, senast 15 februari eller 15 augusti.

Lokalbidrag

Lokalbidrag ges till kostnaden för helårshyrd lokal eller för egen lokal om föreningens verksamhet inte kan bedrivas i av kommunen anvisad lokal. Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna lokalen. Bidraget utgår med 80% av årskostnaden. Dock högst 20.000 kronor per år.

Utbildningsbidrag

Föreningen kan söka ett bidrag på 1000 kr för medlem som går tillfällig utbildning eller kurs inom relevant område. Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna utbildningen.

Ansökan om lokal- och utbildningsbidrag ska ske senast 15 februari.

Ansökan om specialtid i idrottshallar

Föreningar som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om reserverade specialtider i kommunens idrottshallar.

Ansökan om halltider ska ske senast 15 april.

Mer läsning för dig