Till navigation Till innehåll (s)

Vänorter 

Sedan många år tillbaka har Sollentuna kommun vänorter i Norden. Dessa är Hvidovre i Danmark, Oppegård i Norge och Tusby i Finland. Dessutom har Sollentuna en vänort i Estland som heter Saue.

Sollentuna kommuns vänorter i Norden och Estland är

  • Hvidovre i Danmark
  • Oppegård i Norge
  • Saue i Estland 
  • Tusby i Finland

Syftet med det nordiska vänortssamarbetet är att knyta kontakter mellan invånare och organisationer för erfarenhetsutbyte samt ökad förståelse för varandras kultur.
Samarbetet omfattar den tekniska verksamheten, socialtjänsten samt verksamheter inom kultur och skola.

Representanter från dessa verksamheter träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och dessutom anordnas det vänskapsspel i kultur och idrott för ungdomar.

Vänskapsspel

Vänskapsspelen är ett idrotts- och kulturutbyte med elever och lärare från Hvidovre (Danmark), Oppegård (Norge), Tusby (Finland) och Sollentuna.

Eleverna träffas för att få nya vänner, tävla samt lära om kulturen och levnadssättet i de nordiska länderna. Varje land deltar med 28 elever i åldrarna 11-14 år. 

Vänskapsspelen arrangeras vartannat år.