Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunas vänorter

Sollentuna kommun har flera vänorter i Norden. Dessa är Hvidovre i Danmark, Oppegård i Norge och Tusby i Finland. I Estland har Sollentuna en vänort som heter Saue.

Sollentuna kommuns vänorter i Norden och Estland är

  • Hvidovre i Danmark
  • Oppegård i Norge
  • Saue i Estland 
  • Tusby i Finland

Syftet med samarbetet mellan vänorter i Norden är att knyta kontakter mellan invånare och organisationer. På så sätt kan man utbyta erfarenheter och öka förståelsen för varandras kultur.
Det är den tekniska verksamheten, socialtjänsten samt verksamheter inom kultur och skola som samarbetar. Representanterna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Dessutom anordnas det vänskapsspel i kultur och idrott för ungdomar.

Vänskapsspel

Vänskapsspelen är ett utbyte inom idrott och kultur där elever och lärare från de nordiska vänorterna deltar. Eleverna träffas för att få nya vänner, tävla samt lära om kulturen och levnadssättet i de nordiska länderna. Varje land deltar med 28 elever i åldrarna 11-14 år. 

Vänskapsspelen arrangeras vartannat år.