Till navigation Till innehåll (s)

Olycksfallsförsäkring för alla barn och unga 

Kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB. Försäkringen omfattar bland annat alla kommunens barn och ungdomar.

Vårt avtal med försäkringsbolaget och en kortfattad beskrivning av försäkringen framgår av försäkringsbrevet. Mer information hittar du på försäkringsbolagets webbsida

Stockholmsregionens Försäkrings AB

Anmäla skadan så snart som möjligt. Efter preskriptionstiden får du ingen ersättning. Lämpligast är att förälder eller annan vårdnadstagare anmäler skadan till försäkringsbolaget.