Till navigation Till innehåll (s)

Olycksfallsförsäkring för alla barn och unga 

Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB. Den omfattar bland annat alla barn och unga.

Vårt avtal och en kortfattad beskrivning av försäkringen framgår av försäkringsbrevet. Mer information hittar du också på försäkringsbolagets webbsida

Stockholmsregionens Försäkrings AB

Anmäla skadan så snart som möjligt. Efter preskriptionstiden får du ingen ersättning. Det är lämpligast är att förälder eller annan vårdnadstagare anmäler skadan till försäkringsbolaget.