Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Kvinnojouren i Sollentuna 

Sollentuna kvinnojour stöttar kvinnor som misshandlas fysiskt eller psykiskt av någon närstående. Det kan vara en sambo, partner, förälder eller syskon.

Sollentuna Kvinnojour

Vi är en ideell förening. Kvinnojouren är politiskt och religiöst obunden. Föreningen stöttar kvinnor som misshandlas fysiskt eller psykiskt av någon närstående. 

Vi verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag från Sollentuna kommun.

Telefon: 08-35 60 69.

E-post: info@sollentunakvinnojour.se