Till navigation Till innehåll (s)

Kvinnojouren i Sollentuna 

Sollentuna kvinnojour stöttar kvinnor som misshandlas fysiskt eller psykiskt av någon närstående. Det kan vara en sambo, partner, förälder eller syskon.

Sollentuna kvinnojour är en ideell förening. Kvinnojouren är politiskt och religiöst obunden. Föreningen stöttar kvinnor som misshandlas fysiskt eller psykiskt av någon närstående. Det kan vara en sambo, partner, förälder eller syskon. 

Sollentuna kvinnojour verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag från Sollentuna kommun.

Telefon: jouren, tfn 08-35 60 69.

E-post: info@sollentunakvinnojour.se

Postadress: Sollentuna kvinnojour, Box 818, 191 28 Sollentuna

Sollentuna Kvinnojour