Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kvinnojour

Sollentuna kvinnojour stöttar kvinnor som misshandlas fysiskt eller psykiskt av någon närstående. Det kan vara en sambo, partner, förälder eller syskon.

Jag vill få mer information om Sollentuna Kvinnojour från deras webbsida

Vi är en ideell förening. Kvinnojouren är politiskt och religiöst obunden. Föreningen stöttar kvinnor som misshandlas fysiskt eller psykiskt av någon närstående. 

Vi verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag från Sollentuna kommun.

Telefon: 08-35 60 69.

E-post: info@sollentunakvinnojour.se

 

Mer läsning för dig