Till navigation Till innehåll (s)
Ordförandeklubba i trä som ligger på ett bord. På klubban är Sollentunas kommunvapen ingraverat.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag".

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka riktlinjer den kommunala verksamheten ska arbeta efter. Fullmäktige bestämmer också hur de pengar som invånarna i kommunen betalar i skatt ska fördelas mellan olika verksamheter.

Beslut av stor betydelse

Fullmäktige beslutar till exempel om budget, skatt, taxor och avgifter. Frågor som har stor betydelse för Sollentunaborna avgörs också i kommunfullmäktige. Ett exempel på en sådan fråga kan vara att besluta om att bygga större områden med bostäder i kommunen.

Kommunfullmäktige väljer revisorer och ledamöter i kommunens nämnder och ställer upp krav på deras verksamhet och kvalitet.

61 ledamöter

Fullmäktige har 61 ledamöter och 34 ersättare som väljs i allmänna val vart fjärde år. De flesta ledamöterna har vanliga arbeten på dagarna och ägnar sig åt politik på sin fritid. Många av ledamöterna sitter också med i en eller flera nämnder. Kommunfullmäktiges presidium leder arbetet i fullmäktige. Presidiet består av ordförande, och två vice ordföranden.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Sammanträder varje månad

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden utom i januari, juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. De börjar vanligen klockan 18.00 men det finns vissa undantag. Sammanträdet i juni då bland annat budgeten behandlas börjar klockan 9.00. 

Sammanträden i Sollentuna kommun

Du kan se dagordningar, handlingar och protokoll från kommunfullmäktiges möten.

Dagordningar och handlingar

Du kan också se sammanträdena via webb-tv.

Sändning från kommunfullmäktige

Sammanträden annonseras i lokalpressen. Åtta dagar före mötet finns dagordningen på kommunens webbplats. Protokollet läggs ut på kommunens webbplats en till två veckor efter sammanträdet.

 

Mer läsning för dig