Till navigation Till innehåll (s)

Sysselsättning 

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och vill delta i en social samvaro och göra något meningsfullt kan ansöka om sysselsättning.

Sysselsättning kan vara ett steg mot arbetsmarknaden. I Sollentuna kommun finns ett aktivitetscenter som heter Trappan som ligger i Edsbergs centrum i Sollentuna. I stora fina lokaler erbjuder vi personer med psykiska funktionshinder sysselsättning, arbetsträning och praktik. De säljer varor och utför tjänster till privatpersoner och företag efter förfrågan.

Ansökan

Ansökan om sysselsättning gör du hos Enheten för Missbruk och socialpsykiatri myndighet genom att göra en biståndsansökan. Har du redan kontakt med en socialsekreterare kan du vända dig direkt till honom/henne. Annars tar du kontakt med kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00.

Trappan

Telefon: 0739 152 018 

Öppettider 

Måndag 8.30-16

Tisdag och onsdag 8.30-16

Torsdag 11-16

Fredag 8.30-16

Jobbprogrammet IPS – Individual Placement and Support 

IPS är en arbetsrehabiliteringsmodell för dig med psykisk funktionsnedsättning eller beroendesjukdom. Den syftar till att du som vill arbeta ska få stöd att komma ut på arbetsmarknaden för att få och behålla ett arbete.

Vill du veta mer om jobbprogrammet?

Här kan du läsa om IPS och det stöd du kan få

 Om du vill ansöka, ta kontakt med din socialsekreterare. Om du inte har kontakt med socialtjänsten ringer du kontaktcenter, 08-579 210 00.   

 

 

Biståndsansökan