Till navigation Till innehåll (s)

Tillståndsguiden

Ska du starta ett företag i Sollentuna, eller vill du veta vilka regler som gäller? Här får du en enkel överblick som hjälper dig att göra rätt.

Arbeten i mark och vatten

Trafikanordningsplan för arbeten på offentlig plats, schakttillstånd och kontroll av vatten som uppkommer vid arbeten i mark.

Tillbaka till toppen

Hälsa och hygien

Kommunens inspektörer gör regelbundet kontroller av verksamheten. Du är enligt miljöbalken skyldig att ha rutiner för egenkontroll. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön från skada.

Tillbaka till toppen

Miljöfarlig verksamhet

Du som driver en verksamhet ansvarar för att du inte skadar miljön eller människors hälsa. Miljöbalken innehåller bestämmelser som måste följas.

Tillbaka till toppen

Tillstånd för att servera alkohol

Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Både till allmänheten och till slutna sällskap. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Tillbaka till toppen

Starta förskola

Tillbaka till toppen

Restaurang och hotell

För att driva restaurang, hotell, butik, kiosk, skola, café, webbshop eller annan verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel måste företaget, organisationen eller föreningen vara registrerad hos miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.

Tillbaka till toppen

Tobak

Du behöver söka tillstånd för att sälja tobak. Det ställs krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd.

Tillbaka till toppen

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

I Sollentuna kommun finns det valfrihetssystem för insatser inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning inom LSS.

Tillbaka till toppen

Använda offentlig plats

Vill du bygga uteservering, ställa upp en container, anordna en konserter eller annat event på offentlig plats?

Tillbaka till toppen

Livsmedel

Du som hanterar och säljer livsmedel i butiker, torghandel, serveringar, skolor, kiosker ska registrera sin verksamhet hos kommunen.

Tillbaka till toppen