Till navigation Till innehåll (s)
En villatomt i Väsjön
Nybyggnad

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus:

  • Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Allt du behöver veta om bygglov för nybyggnad

Handläggningstid: ca 3 - 10 veckor
Kostnad: ca 27000 - 86000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan 

  • ansökan via e-tjänst
  • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
  • situationsplan på en nybyggnadskarta
  • markplaneringsritning
  • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • exteriörredovisning. 

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Om du ska bygga hus i Väsjön behöver du även redovisa hur du planerar att lösa hanteringen av dagvatten på din fastighet.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 5 steg avklarade