Till navigation Till innehåll (s)

Akut psykiatriskt stöd 

Om du eller en anhörig är i behov av akut psykiatrisk hjälp eller en bedömning om psykiatrisk sjukhusvård kan du vända dig till Mobila Akutenheten Karolinska. Tel: 08-517 750 40.

Mobila Akutenheten Karolinska

Telefon: 08-517 750 40, är tillgänglig alla dagar kl. 08.00-22.00.

Landstinget ansvarar för vård och behandling. Stockholms läns landsting har en vårdguide som du kan söka information i. Där hittar du också privata vårdgivare inom psykiatri.

Länkar

Mobila Akuten Karolinska

Vårdguiden

Självmordslinjen