Till navigation Till innehåll (s)

Akut psykiatriskt stöd

Om du eller en anhörig är i behov av akut psykiatrisk hjälp eller en bedömning om psykiatrisk sjukhusvård kan du vända dig till Mobila Akutenheten Karolinska. Tel:08-123 680 90.

Mobila Akutenheten Karolinska

Telefon: 08-123 680 90. Är tillgänglig alla dagar kl. 08.00-22.00.

Regionen ansvarar för vård och behandling. Region Stockholm har en vårdguide som du kan söka information i. Där hittar du också privata vårdgivare inom psykiatri.

Länkar

Mobila Akuten Karolinska

Vårdguiden

Självmordslinjen