Till navigation Till innehåll (s)
Unga havsöringar i en hov vid Edsviken

Fixa fiskekort innan fisketuren

När du köper fiskekortet får du kartor som visar var du får fiska. Du kan köpa det på vårt kontaktcenter eller genom Sollentuna Amatörfiskeklubb.

Regler för fiske - Sollentuna Amatörfiskeklubb

Fiskekortet gäller i delar av sjöarna Översjön, Ravalen, Norrviken, Väsjön och Rösjön. Fiskekort krävs ej för fiske i Edsviken. Kräftfiske ingår inte i Sollentuna kommuns fiskekort.

Ta med kortet ut

Du ska kunna visa upp ditt fiskekort för tillsynsman från föreningen eller Sollentuna kommun. Hänsyn skall tas till allemansrätten samt boende vid strandkanterna. 

Priser: Årskort 200 kr, dagkort 20 kr.

Kan jag äta fisken

Du kan äta fisken om du följer Livsmedelsverkets kostråd gällande insjöfisk. Fisken i Norrviken och Edsviken har samma mängd gifter i sig som fisken från andra vatten i Stockholm. Det gäller kvicksilver och andra miljögifter.

Regler för fiske

I Sollentuna gäller följande regler:

  1. Endast fiske med handredskap är tillåtet samt angeldon. Vid fångst av agnfisk är mörtstuga, sänkhåv och kastnät tillåtet.
  2. Du får använda max två spön per person vid sommarfiske. Det kan vara handredskap, dragrodd och trolling.
  3. Max fem spön per person vid vinter/isfiske. Vinter/isfiske innefattar pimpel, angel och ismete.
  4. För gös och gädda gäller minimimåttet 40 cm, maximimått 75 cm samt max 3 gösar/gäddor per fiskedag. För abborre gäller maximimåttet 40 cm.
  5. Fiske får ej bedrivas för försäljning.
  6. Fiske får ej ske på eller intill plogad eller markerad isbana, samt ej vid badplats.
  7. Fisket är fritt i kommunens sjöar och vattendrag för personer upp till och med 15 år.

Mer läsning för dig