Till navigation Till innehåll (s)

Social verksamhet

Föreningar, stiftelser och enstaka projekt kan ansöka om föreningsbidrag från socialnämnden.

Ansökan ska ha inkommit till socialkontoret senast den 15 oktober året innan ansökan avser. Du ansöker via kommunens e-tjänst.

Ansökan via e-tjänst

Regler för föreningsbidraget

Bilagor till ansökan kan skickas till:
Sollentuna kommun
Socialkontoret
191 86 Sollentuna