Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

Planerade beläggningsarbeten mm i Sollentuna

SEOM (Sollentuna energi och miljö AB) - pågående projekt

Trafikverket - aktuella vägarbeten

Tvärbanan till Helenelund

 • Kortare stopp för trafiken vid sprängningar i Helenelund

  I samband med arbetet för tvärbanan i Helenelund kommer det att sprängas. Under den perioden kommer det att ske kortare stopp av både buss-, gång- och cykeltrafik mellan Kista och Helenelund.

  Startdatum: 2023-01-23
  Slutdatum: 2023-02-13
 • Gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund har flyttats

  Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2023-02-27
 • Vägarbete i rondellen Rådanvägen/Silverbäcksvägen

  För att öka trafiksäkerheten kommer det att pågå vägarbete i rondellen intill Silverbäckens förskola. Arbetet kommer att pågå mellan kl 09.00–16.00 eller 20.00–05.00.

  Startdatum: 2023-01-17
  Slutdatum: 2023-02-17
 • Sprängningsarbeten på Frestavägen

  Sprängningsarbete kommer att utföras på Frestavägen. Flaggvakter stoppar trafiken ca 1-3 gånger per dag i samband med sprängningen.

  Startdatum: 2022-12-06
  Slutdatum: 2023-02-28
 • Ledningsarbete på Flygarevägen till sommaren 2023

  Under hösten kommer SEOM att påbörja ett arbetet med att byta ut sin VA-ledning längs med Flygarevägen. Arbetet kommer ske etappvis längs med gatan och förväntas pågå fram till sommaren 2023.

  Startdatum: 2022-08-08
  Slutdatum: 2023-06-30
 • Ledningsarbete vid Norrvikenleden 

  Norrvattens arbete med att lägga ned en vattenledning fortsätter. Arbetet flyttas nu upp till korsningen Skvadronsvägen - Norrvikenleden.

  Startdatum: 2021-11-08
  Slutdatum: 2023-03-31
 • Arbeten längs Staffans väg fortsätter till sommaren 2023

  Etableringen vid Staffans väg har tagits över av Norrvatten som arbetar med att lägga ned en ny huvudvattenledning. Samtidigt fortsätter Sollentuna kommun att anlägga nya busshållplatser och säkrare övergångsställen.

  Startdatum: 2022-06-20
  Slutdatum: 2023-05-20
 • Arbete med fjärrvärme på Bagarbyvägen

  Arbetet med framdragning av fjärrvärme längs Bagarbyvägen har nått rondellen vid Bygdevägen. Flaggvakter kommer att reglera trafiken när körbanan flyttas nattetid. Biltrafiken under dagtid ska inte behöva påverkas av arbetet.

  Startdatum: 2022-09-05
  Slutdatum: 2023-02-28
 • Sänkt hastighet på Ribbings väg vid byggarbetsplats

  En del av gångbanan utanför kvarteret Esset kommer att stängas av under byggtiden, gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till motsatt sida via ett tillfälligt övergångsställe.

  Startdatum: 2021-11-05
  Slutdatum: 2023-01-31
 • Avstängning av ett körfält på Kastellgränd

  Avstängning av gång - och cykelbanan och avstängning av ett körfält på Kastellgränd. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan av gatan.

  Startdatum: 2022-09-21
  Slutdatum: 2023-03-12
 • Malvastigen berörs av schakt för elnätet 

  SEOM ska schakta för ny servis till Malvastigen 15 samt förstärkning av elnätet i området. Detta kommer ske i flera etapper. Under etappen utmed Frestavägen kommer gående och cyklister ledas om.

  Startdatum: 2022-10-13
  Slutdatum: 2022-12-07
 • Vägarbete längs Djupdalsvägen/Rudbecks väg

  SEOM ska schakta för en ny högspänningskabel längs Djupdalsvägen och Rudbecks Väg till Edsbergs kraftstation. Arbetet kan innebära begränsad framkomlighet på vissa gång och cykelbanor på sträckan.

  Startdatum: 2022-05-11
  Slutdatum: 2022-12-28