Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

 

Planerade beläggningsarbeten mm i Sollentuna

Pågående projekt, SEOM (Sollentuna energi och miljö)

Aktuella vägarbeten, Trafikverket

Tvärbanan till Helenelund

 • Del av Tundalsvägen stängs av

  I samband med ett VA-arbete kommer en del av Tundalsvägen att vara avstängd under 1/6, 6/6 och vid behov 7/6. Arbetet kommer samordnas med de boende men i övrigt kommer det vara begränsad framkomlighet för alla trafikslag på sträckan.

  Startdatum: 2023-06-01
  Slutdatum: 2023-06-07
 • Parkering stängs av under Schools out-festivalen

  School's Out Festival Text till webben: Med anledning av Schools out-festivalen som kommer att hålla till bakom Satelliten har det av utrymmes- och säkerhetsskäl stänger vi av parkeringsplatserna.

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2023-06-14
 • Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

  I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Rådanvägen...

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2024-04-30
 • Nattarbete – asfaltering på Sollentunavägen

  Förarbeten och asfaltering kommer att utföras nattetid på Sollentunavägen mellan Sofielundsskolan och Centrumgaraget. Arbetet sker nattetid kl 21.00–06.00

  Startdatum: 2023-05-29
  Slutdatum: 2023-06-30
 • Schaktarbete på gångbanan vid Gärdeskolan

  Gångbanan stängs av vid Gärdeskolan. Gående och cyklister leds om till gångbana bredvid.

  Startdatum: 2023-05-15
  Slutdatum: 2023-05-29
 • Sprängningsarbeten vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen

  I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer det utföras sprängningsarbeten. Sprängningarna kommer att ske måndag till fredag mellan kl 09.00–15.00. Det är beräknat att ske 2–3 sprängningar...

  Startdatum: 2023-05-18
  Slutdatum: 2023-06-18
 • Ledningsarbeten i rondellen Bagarbyvägen/Bygdevägen/Ryavägen

  Det kommer att utföras ledningsarbete både för fjärrvärme och VA i rondellen. Arbetet kommer att göras  i olika etapper. Rondellen ska sedan byggas om när ledningsdragningen är klar. Arbetet kommer att pågå en längre tid.

  Startdatum: 2022-12-04
  Slutdatum: 2023-09-01
 • Emblavägen - begränsad framkomlighet för gående & cyklister

  I samband med fiberarbete kommer gång- och cykelbanan på Emblavägen att påverkas. Gående och cyklister uppmanas att följa skyltning på plats och vara förberedd på partier längs med sträckan där det kommer vara begränsad framkomlighet.

  Startdatum: 2023-05-01
  Slutdatum: 2023-06-05
 • Landsnoravägen avstängd nedanför Stallbacken

  Landsnoravägen avstängd mellan Malla Silver stolpes Väg och Yxvägen precis nedanför Stallbacken. Entreprenören ska montera en körbro samt andra arbeten, arbetet utförs under en dag mellan kl 09.00-15.00. Följ orange skyltning. Gående...

  Startdatum: 2023-05-25
  Slutdatum: 2023-05-25
 • Gångbanan på Sollentunavägens östra sida stängs av

  I samband med fiberdragning längs med Sollentunavägen kommer den östra gångbanan att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till att istället nyttja det regionala gång- och cykelstråket på västra sidan av Sollentunavägen.

  Startdatum: 2023-04-28
  Slutdatum: 2023-05-19
 • Begränsad framkomlighet på cykelstråket vid Emblavägen

  En ny förbindelse för fiber kommer att läggas ned längs med huvudcykelstråket vid Emblavägen. Det är begränsad framkomlighet på delar av sträckan. Gående och cyklister uppmanas att följa skyltningen på plats.

  Startdatum: 2023-05-15
  Slutdatum: 2023-06-05
 • Korsningarna på Turevägen smalnas av

  I samband med ett mindre fjärrvärmearbete kommer vissa delar av korsningarna på Turevägen smalnas av. Fordon kan ta sig fram under hela arbetet men uppmanas att köra försiktigt i de aktuella korsningarna och hålla en låg hastighet.

  Startdatum: 2023-05-15
  Slutdatum: 2023-06-01
 • Nattarbete – fräsning och asfaltering på Gustavsbergsleden

  Fräsning och asfaltering kommer att utföras nattetid på Gustavsbergsleden.

  Startdatum: 2023-05-01
  Slutdatum: 2023-05-12
 • Nattarbete – asfaltering vid Eriksbergsvägen

  Fräsning och asfaltering kommer att utföras nattetid på Eriksbergsvägen mellan Love Almqvists Väg och Bokvägen. Tider för arbetet är kl 21.00–06.00.

  Startdatum: 2023-05-08
  Slutdatum: 2023-05-19
 • Ombyggnad av Turebergsleden och korsningen Bagarbyvägen

  Trafikljusanläggningen kommer att släckas och ersättas av en tillfällig cirkulationsplats.

  Startdatum: 2023-02-07
  Slutdatum: 2023-05-31
 • Pionvägen stängs av på grund av schaktarbete

  Det kommer att utföras ett schaktarbete på Pionvägen 14. Vägen stängs av för att man ska lägga ned en ny VA-servis till en avstyckad tomt.

  Startdatum: 2023-05-22
  Slutdatum: 2023-05-26
 • Sollentunavägen i norrgående riktning smalnas av

  I samband med el- och fiberdragning längs med Sollentunavägen kommer ett körfält i norrgående riktning att tas i anspråk och smalnas av. Detta kan komma att påverka framkomligheten för fordonstrafik på den berörda sträckan.

  Startdatum: 2023-05-01
  Slutdatum: 2023-06-02
 • Nattarbete på Ribbings väg

  Förarbeten och asfaltering kommer att utföras nattetid på Ribbings Väg. Tider för arbetet är kl 22.00-05.00.

  Startdatum: 2023-04-24
  Slutdatum: 2023-05-31
 • Nattarbete på Eriksbergsvägen

  Förarbeten och asfaltering kommer att utföras nattetid på Eriksbergsvägen mellan Love Almqvists Väg och Bokvägen. Tider för arbetet är kl 22.00-05.00.

  Startdatum: 2023-04-25
  Slutdatum: 2023-05-12
 • Ett körfält stängs av på Kungsvägen

  Finplanering runt Tätörten. Entreprenören börjar med Edsviksvägen samt Kungsvägen. På Kungsvägen behöver man stänga ett körfält mellan förskolan och Edsviksvägen. Det innebär att man inte kan köra in från Edsviksvägen till Kungsvägen.

  Startdatum: 2023-04-10
  Slutdatum: 2024-05-31
 • Del av Åkervägen kommer stängs av för trafik

  I samband med VA-arbete kommer infarten mot Åkervägen från Nyodlingsvägen stängas av för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer kunna passera som vanligt.

  Startdatum: 2023-04-25
  Slutdatum: 2023-05-05
 • Eriksbergsvägen i Helenelund byggs om

  I samband med utvecklingen av Helenelund kommer Eriksbergsvägen att byggas om mellan järnvägen och Svalgången. Första steget är att utföra en marksanering samt rörläggning.

  Startdatum: 2023-03-20
  Slutdatum: 2023-10-31
 • Ledningsarbete vid Norrvikenleden 

  Norrvatten fortsätter med sitt VA-arbete. I samband med installationen av en rörbro vid Edsån kommer Norrvatten behöva ta en del av Norrvikenleden, i höjd med Rotevägen, i anspråk.

  Startdatum: 2021-11-08
  Slutdatum: 2023-06-02
 • Gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund har flyttats

  Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2024-08-15
 • Ledningsarbete på Flygarevägen till sommaren 2023

  Under hösten kommer SEOM att påbörja ett arbetet med att byta ut sin VA-ledning längs med Flygarevägen. Arbetet kommer ske etappvis längs med gatan och förväntas pågå fram till sommaren 2023.

  Startdatum: 2022-08-08
  Slutdatum: 2023-06-30