Till navigation Till innehåll (s)
Vägarbete pågår

Aktuella mark- och vägarbeten 

Sollentuna kommun är ansvarig väghållare på kommunala vägar. Aktuella arbeten listas nedan.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som löper genom kommunen. Det innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är statlig järnvägen som går genom kommunen.

Trafikverket - aktuella vägarbeten

Trafikverket - arbeten i Häggvikstunneln sommaren 2021

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet

  Begränsad framkomlighet på Staffans väg och Bollstanäsvägen

  Vecka 16 börjar vi med att renovera befintlig trottoar på delar av Staffans väg och sedan längs Bollstanäsvägen fram till korsningen med Norrvikenleden.

 • Frestavägen

  Arbeten på gc-bana längs Frestavägen till februari 2022

  Från april kommer PEAB kommer att påbörja schaktarbeten för byggnation av ny pumpstation längs med Frestavägen i höjd med Väsjö torg. En bit av den norra delen av gc-banan kommer att stängas av.

 • Tingsvägen

  Schaktarbeten på Tingsvägen 5 april till 10 maj

  I kvarteren kring nya Malmplan (fd mässområdet) pågår förberedande schaktarbeten inför byggnation av bland annat nya bostäder. Under perioden 5 april till 10 maj 2021 kommer Tingsvägen endast att ha ett körfält öppet åt gången för...

 • Flygbild med röd markering för schaktarbeten

  Schaktarbeten vid Edsviken under april

  Under april månad kommer SEOM att utföra schaktarbeten längs Stråkvägen och Edsviksvägen för att utöka fibernätet. Schaktarbetet kommer mestadels att utföras i gångbanor. Det kommer att vara begränsad framkomlighet längs med sträckan.

 • Malmvägen avtsängd

  Kanalvägen mot Malmvägen är avstängd från februari

  Kanalvägen mot Malmvägen är avstängd från februari 2021 till 30 maj. Anledningen är att Norrvatten lägger om vattenledningar i området. Nattetid tinas marken med kol för att kunna schakta dagtid.

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Schaktarbeten på Staffans väg i Rotebro

  Arbetet har skjutits upp från vecka 6 till vecka 9. Då kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten längs med Staffans väg, mellan Skvadronsvägen och Antunavägen.

 • Arbete med fiber och elnätet i Rotebro

  Utbyggnad av fiber- och elnätet i Rotebro

  Vecka 4 kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten för fiber- och elnätet längs med Antunavägen och Kavallerivägen.

 • Arkitektskiss tvärbanan

  Ändrad cykelväg mellan Helenelunds station och Kistakopplet

  På grund av byggarbeten vid Helenelunds station inför tvärbanans öppning 2023, så kommer den befintliga gång- och cykelvägen genom kvarteret Kilen (parallellt med E4an och järnvägen) att vara avstängd våren 2021 till senhösten 2023.

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Schaktarbeten på Hästhagsvägen i Tureberg

  Vecka 2 kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten längs med Hästhagsvägen mellan Sadelvägen och Plogvägen.

 • Bilden föreställer en illustration över hur Malmparken kommer se ut när den är klar.

  Justering av VA-ledning i Malmparken

  Gräsytan i den centrala delen av Malmparken kommer att vara avstängd under några veckor i november. Det är besiktningsanmärkningar på en av de nya vatten- och avloppsledningarna som ska justeras.

 • Knistavägen avstängd

  Knistavägen under E4 avstängd från den 9 november

  Knistavägen under E4 kommer att vara avstängd för trafik från den 9 november 2020. Arbetet ingår i Trafikverkets arbete med förbifart Stockholm och trafikplats Häggvik.

 • Bagarbyparken

  Bagarbyparken renoveras

  Från slutet av augusti startar renoveringen av Bagarbyparken som kommer att stå helt klar hösten 2021.

 • Esset Edsberg

  Ribbings väg vid Rösjöskolan

  Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som beräknas att stå klara 2022.

 • Nya bostäder i Silverdal 2020-2022

  Arbeten i Silverdal

  I samband med produktionen av nya bostäder söder om Silverdals kapell pågår väg-, schakt och ledningsarbeten i området. Arbeten i området kommer att pågå fram till 2022.

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Sprängningsarbeten på Frestavägen/Bergväggsvägen

  Vid sprängning kommer trafiken att stoppas tillfälligt av entreprenörens personal på plats.

 • Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

  Tusbystråket byggs om

  Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet startade i februari 2019. Sommaren 2020 planeras arbetet vara...

 • Väsjö torg 2018

  Pålningsarbeten vid Väsjö torg

  Pålningen på bryggan och kajen fortsätter under 2021-22. Arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl 07:00–19:00.