Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

Planerade asfalteringsarbeten i Sollentuna

Pågående projekt, SEOM

Aktuella vägarbeten, Trafikverket

Tvärbanan till Helenelund

 • Luftburna elkablar grävs ner

  Vattenfall kommer påbörja ett arbete med att gräva ned luftburna kablar från Tegelhagen till Edsberg. I etappen vid Landsnoravägen/Danderydsvägen kommer ingen större påverkan för gående, cyklister eller bilister.

  Startdatum: 2024-04-15
  Slutdatum: 2024-10-31
 • Markarbeten vid Norrvikens IP och sjösportcenter

  Nu inleds arbetet med att höja vägbanken längs Brunkebergsåsen förbi Norrvikens IP och sjösportcenter. Syftet är att förhindra översvämningar och utöka parkeringskapaciteten nära Norrvikens IP.

  Startdatum: 2024-04-02
  Slutdatum: 2024-10-31
 • Nattarbete på Sollentunavägen

  Justering av övergångsställe på Sollentunavägen. Arbetet kommer att utföras under en natt kl 20.00-06.00.

  Startdatum: 2024-04-01
  Slutdatum: 2024-04-30
 • Arbete för säkrare övergångsställe vid Helenelundsskolan

  På Sollentunavägen, intill Helenelundsskolan, pågår ett vägarbete för att trafiksäkra övergångsstället över Sollentunavägen. Just nu avvaktar arbetet att vädret ska bli mildare så att den slutgiltiga asfalteringen och målningen av...

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2024-04-18
 • Del av Malmvägen avstängd

  Arbetet med utvecklingen av Turebergsleden till en stadsgata fortsätter. I det kommande skedet kommer Malmvägen, i höjd med Kanalvägen, att vara avstängd.

  Startdatum: 2024-01-08
  Slutdatum: 2024-07-12
 • Schaktning på Stackvägen

  Det kommer att utföras en schaktning för inkoppling av fjärrvärme på Stackvägen vid nr 23.

  Startdatum: 2024-04-01
  Slutdatum: 2024-04-12
 • Schakt för fjärrvärme på Hovslagarvägen/Bäckvägen

  Fjärrvärmearbetet kommer att ta ett körfält i anspråk.

  Startdatum: 2024-03-19
  Slutdatum: 2024-09-30
 • Arbete med marksanering utmed Strandvägen

  Två platser utmed Strandvägen som tidigare nyttjats för båtuppläggning vintertid kommer att saneras under våren 2024.

  Startdatum: 2024-03-18
  Slutdatum: 2024-05-31
 • Gång- och cykelbanan vid Rudbecks väg stängs av

  I samband med fjärrvärmearbete kommer gång- och cykelbanan att stängas av vid Rudbecks väg. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig gång- och cykelbana.

  Startdatum: 2024-01-08
  Slutdatum: 2024-04-14
 • Åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Eriksbergsvägen

  På Eriksbergsvägen kommer arbete med att höja trafiksäkerheten ske. Under arbetet kommer ett tillfälligt övergångsställe att sättas upp. Gående och cyklister ombeds följa skyltningen på platsen.

  Startdatum: 2023-11-27
  Slutdatum: 2024-03-29
 • Ett körfält stängs av på Lillhersbyvägen

  I samband med en vattenläcka behöver ett körfält på Lillhersbyvägen stängas av. Fordon, gående och cyklister kan fortfarande passera arbetet.

  Startdatum: 2024-03-07
  Slutdatum: 2024-03-22
 • Påverkan på gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund

  Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2024-08-15
 • Ett körfält på Tellusvägen är avstängt

  I samband med ett VA-arbete kommer ena körfältet på Tellusvägen vara avstängt för fordonstrafik. Det innebär även att gående, cyklister och fordon behöver dela på det kvarvarande övergångsstället.

  Startdatum: 2023-12-04
  Slutdatum: 2024-03-31
 • Arbete med fjärrvärme påverkar trafiken på Bagarbyvägen

  Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, utvecklar och bygger ut fjärrvärmenätet i Sollentuna. Just nu påverkar det framkomligheten utmed Bagarbyvägen och Bygdevägen i Tureberg.

  Startdatum: 2022-12-04
  Slutdatum: 2024-05-05
 • Försenad öppning av gång- och cykelbana

  Den planerade öppningen av gång- och cykelvägen på Sollentunavägen är försenad till vecka 7 2024. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Kungsvägen.

  Startdatum: 2023-04-10
  Slutdatum: 2024-06-30
 • Väg till Stallbacken stängs av för trafik

  VA-arbetet vid Edsbergs slott fortsätter och under nästa etapp kommer en av vägarna upp till Stallbacken att stängas av för trafik. Trafik hänvisas istället till att använda parkeringen och infarten längre bort på Landsnoravägen för...

  Startdatum: 2023-12-04
  Slutdatum: 2024-06-14
 • Grävarbete utmed Sollentunaholmsvägen

  Norrvattens ledningsarbete i Rotebro fortsätter. Nästa etapp sträcker sig längs med Sollentunaholmsvägen.

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2024-04-30
 • Framkomligheten på Granvägen och Parkvägen påverkas

  I samband med anläggandet av en ny dagvattenledning på Granvägen och Parkvägen kommer framkomligheten för fordon att påverkas.

  Startdatum: 2023-10-02
  Slutdatum: 2024-05-31
 • Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

  I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Rådanvägen...

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2024-04-30