Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Vägarbete pågår

Aktuella mark- och vägarbeten 

Sollentuna kommun är ansvarig väghållare på kommunala vägar. Aktuella arbeten listas nedan.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som löper genom kommunen. Det innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är statlig järnvägen som går genom kommunen.

Trafikverket - aktuella vägarbeten

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Anläggningsarbeten längs Sollentunavägen vid Silverdal

  Under vecka 2 blir det begränsad framkomlighet på Sollentunavägen i jämnhöjd med Silverdal mellan klockan 09.00-15.00.

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Schaktarbeten på Hästhagsvägen i Tureberg

  Vecka 2 kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten längs med Hästhagsvägen mellan Sadelvägen och Plogvägen.

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Schaktarbeten vid östra sidan av Rotebro station

  Vecka 2 kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten för elnätet längs med Staffans väg vid Rotebro station.

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Linnés väg stängs av tillfälligt

  Arbetet flyttas till efter årsskiftet. Arbete med VA-nätet på Linnes väg beräknas pågå från mitten av vecka 2 till vecka 3. Det blir en temporär väganslutning till fastigheterna under arbetet.

 • Flygbild med grön linje för arbetsområdet.

  Utbyggnad av fibernätet i Tureberg/Edsberg

  På onsdag 9/12 kommer det att schaktas över Landsnoravägen mellan kl 09.00-15.00. Trafiken kommer att dirigeras med flaggvakter under arbetet. Från mitten av november fram till årsskiftet kommer det att utföras fiberarbeten längs...

 • Bilden föreställer en illustration över hur Malmparken kommer se ut när den är klar.

  Justering av VA-ledning i Malmparken

  Gräsytan i den centrala delen av Malmparken kommer att vara avstängd under några veckor i november. Det är besiktningsanmärkningar på en av de nya vatten- och avloppsledningarna som ska justeras.

 • Knistavägen avstängd

  Knistavägen under E4 avstängd från den 9 november

  Knistavägen under E4 kommer att vara avstängd för trafik från den 9 november 2020. Arbetet ingår i Trafikverkets arbete med förbifart Stockholm och trafikplats Häggvik.

 • Vägarbete vid korsningen vid KOM-köpcentrum är markerat.

  Trafiksignaler ska bytas ut i korsningen vid KOM-köpcentrum

  Vecka 42 återupptas arbetena i korsningen vid KOM-köpcentrum. Där byts delar av trafiksignalerna ut. Märstastråket får en ny signalreglerad överfart.

 • Bagarbyparken

  Bagarbyparken renoveras

  Från slutet av augusti startar renoveringen av Bagarbyparken som kommer att stå helt klar hösten 2021.

 • Esset Edsberg

  Ribbings väg vid Rösjöskolan

  Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som beräknas att stå klara 2022. Under vecka 30-35 kan sprängning inom arbetsområdet förekomma måndag-fredag mellan klockan 10.00-14.00. Vid sprängning...

 • Nya bostäder i Silverdal 2020-2022

  Arbeten i Silverdal

  I samband med produktionen av nya bostäder söder om Silverdals kapell pågår väg-, schakt och ledningsarbeten i området. Arbeten i området kommer att pågå fram till 2022.

 • Naturområdet Rådan

  Åtgärder i naturområdet vid Rådan gårdsväg

  Nu startar arbetet med att utforma naturområdet som ligger mellan de nya bostäderna i grönområdet som ramas in av Rådan gårdsväg i Silverdal. Arbetet beräknas vara klara hösten 2020.

 • Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

  Sprängningsarbeten på Frestavägen/Bergväggsvägen

  Vid sprängning kommer trafiken att stoppas tillfälligt av entreprenörens personal på plats.

 • Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

  Tusbystråket byggs om

  Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet startade i februari 2019. Sommaren 2020 planeras arbetet vara...

 • Väsjö torg 2018

  Pålningsarbeten vid Väsjö torg

  Efter viss förskjutning kommer pålningsarbeten att starta på Väsjö torg från slutet av november. Den planerade perioden för arbetet är från oktober 2019–juni 2020. Arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl 07:00–19:00.