Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

Planerade asfalteringsarbeten i Sollentuna

Pågående projekt, SEOM

Aktuella vägarbeten, Trafikverket

Tvärbanan till Helenelund

 • Eriksbergsvägen byggs om

  I samband med utvecklingen av Helenelund kommer Eriksbergsvägen byggas om. Första steget är att utföra en marksanering samt rörläggning.

  Startdatum: 2023-03-20
  Slutdatum: 2025-03-31
 • Ny dagvattenledning på Granvägen och Parkvägen

  Arbetet med ny dagvattenledning påverkar framkomligheten för fordon. Delar av Granvägen, närmast Parkvägen, kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Välj en annan väg och var uppmärksam på skyltning som finns på platsen.

  Startdatum: 2023-10-02
  Slutdatum: 2024-08-31
 • Del av Stackvägen stängs av

  I samband med ett VA-arbete behöver Stackvägen, mellan Fjällvägen och Villavägen, stängas av. Arbetet innebär att inga fordon kommer kunna passera på sträckan men det kommer finnas en öppen passage för gående och cyklister.

  Startdatum: 2024-05-03
  Slutdatum: 2024-08-31
 • Ett körfält avstängt vid Helenelundsskolan

  Finjusteringsarbete kommer pågå vid Helenelundsskolans övergångsställe. Under tiden som arbetet pågår kommer ett körfält på platsen vara avstängt och trafiken kommer under perioden ledas med hjälp av trafiksignaler/flaggvakter.

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2024-07-31
 • Gärdstuguvägen/Rudbecks väg stängs av för genomfartstrafik

  Gärdstuguvägen-Rudbecks väg stängs av för att Vattenfall ska gräva ner en kraftledning. Följ orange hänvisningsskyltning under arbetet.

  Startdatum: 2024-05-15
  Slutdatum: 2024-08-31
 • Busshållplats på Kummelbyvägen flyttas tillfälligt

  Busshållplatsen på Kummelbyvägen flyttas till norr om Kummelbyvägen. Det är för att ge plats åt en renovering av en dagvattenledning.

  Startdatum: 2024-06-24
  Slutdatum: 2024-09-27
 • Väg till Stallbacken stängs av för trafik

  VA-arbetet vid Edsbergs slott fortsätter. Under nästa etapp kommer en av vägarna upp till Stallbacken att stängas av för trafik. För att komma till Stallbacken kan trafiken använda parkeringen och infarten längre bort på Landsnoravägen.

  Startdatum: 2023-12-04
  Slutdatum: 2024-08-04
 • Luftburna elkablar grävs ner

  Från Tegelhagen till Edsberg kommer Vattenfall att gräva ned luftburna kablar. Vid Landsnoravägen-Danderydsvägen ska gående, cyklister och bilister kunna ta sig fram trots arbetet.

  Startdatum: 2024-04-15
  Slutdatum: 2024-10-31
 • Påverkan på gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund

  Omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund. Arbetet beräknas vara klart hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2024-08-15
 • Markarbeten vid Norrvikens IP och sjösportcenter

  Nu inleds arbetet med att höja vägbanken längs Brunkebergsåsen. Syftet är att förhindra översvämningar och utöka parkeringskapaciteten nära Norrvikens IP.

  Startdatum: 2024-04-02
  Slutdatum: 2024-10-31
 • Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

  Det byggs en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen. Under arbetet kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid korsningen stängs av och ersätts av ett tillfälligt...

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2024-11-08
 • Bergväggsvägen stängs av

  På grund av ett VA arbete stängs Bergväggsvägen av. Arbetet sker i höjd med korsningen Frestavägen/Norrsätravägen.

  Startdatum: 2023-11-27
  Slutdatum: 2024-07-07
 • Reparationsarbete på Sollentunavägen

  Reparation av belysningsstolpe vid Sollentunavägen 128.

  Startdatum: 2024-07-15
  Slutdatum: 2024-07-19
 • Arbete med fjärrvärme påverkar trafiken på Bagarbyvägen

  Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, utvecklar och bygger ut fjärrvärmenätet i Sollentuna. Just nu påverkar det framkomligheten utmed Bagarbyvägen och Bygdevägen i Tureberg.

  Startdatum: 2022-12-04
  Slutdatum: 2024-07-31
 • Schakt för fjärrvärme på Hovslagarvägen/Bäckvägen

  Fjärrvärmearbetet kommer att ta ett körfält i anspråk.

  Startdatum: 2024-03-19
  Slutdatum: 2024-09-30
 • Framkomligheten på Granvägen och Parkvägen påverkas

  I samband med anläggandet av en ny dagvattenledning på Granvägen och Parkvägen kommer framkomligheten för fordon att påverkas.

  Startdatum: 2023-10-02
  Slutdatum: 2024-08-31
 • En del av cykelbanan längs Strandvägen stängs av

  Ett byte av elkabel är planerat längs med Strandvägen. Under perioden som arbetet pågår kommer en del av cykelbanan längs med Strandvägen stängas av.

  Startdatum: 2024-06-03
  Slutdatum: 2024-07-31