Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp att bryta kriminell livsstil?

Om du eller någon i din närhet vill ändra en kriminell livsstil kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig och orolig för någon som rör sig i kriminella kretsar.

Vem kan få hjälp att lämna en kriminell livsstil?

Vill du lämna en kriminell livsstil eller ett annat destruktivt sammanhang? Vi på socialkontoret kan hjälpa dig oavsett hur gammal du är. Om du är under 18 år är det bra att dina föräldrar är involverade. Då kan vi hjälpa dem att stötta dig på bästa sätt. 

När du ansöker om stöd gör vi en utredning för att ta reda på hur dina problem ser ut. Sedan kan vi bedöma vilken typ av stöd som bäst passar dina behov. Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån just din situation och ditt behov.

Hur gör jag?

Du som vill ansöka om stöd ringer till vårt kontaktcenter. De hjälper dig komma i kontakt med en socialsekreterare. Kontaktcenter har telefonnummer: 08-579 210 00.

Vill du komma i kontakt med polisens avhopparverksamhet ringer du polisens växel. Be att få prata med avhopparsamordningen i den region där du bor. Polisens växel har telefonnummer: 114 14. 

Besök polisen.se

Om det är akut

  • Ring 112 om det är en akutsituation.
  • Till socialjouren kan du vända dig med akuta sociala problem. Socialjouren är öppen alla dagar. Där finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd. Telefonnummer:  010-444 05 00.