Till navigation Till innehåll (s)
Barn på Bygatans förskola leker

Skolresan börjar i förskolan 

I Sollentuna kommun arbetar vi för att vara Sveriges bästa skolkommun. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Den resan börjar i förskolan, barnens första utbildning.

Utbildningen i förskolan utgår från förskolans läroplan, Lpfö 2018. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi har tydliga mål för förskolan i Sollentuna:

  • Hög pedagogisk kvalitet: Att förskolebarnen är en del av en undervisande förskola där lekarnas och aktiviteternas syfte är ett kontinuerligt lärande och förberedande för grundskolans krav.
  • Trygghet: Att alla förskolebarn ska känna sig trygga i förskolan.

Utbildning i förskolan

Välkommen att ta del av hur förskolan bedriver undervisning. Vi visar exempel inom flera viktiga områden.

Utbildning i förskolan

Kundundersökning

Vi genomför varje år en kundundersökning för att ta reda på vad vårdnadshavarna tycker om förskolan och familjedaghemmen i Sollentuna.

Kundundersökningar