Till navigation Till innehåll (s)
Texten Häggvik på en skylt vid pendeltågsperrongen

Sydlig entré vid Häggviks station

Projektering pågår med sikte på att kunna öppna en sydlig entré till Häggviks station.

2021 tecknades ett avtal om finansiering och genomförande av en sydlig entré till Häggviks station mellan Sollentuna kommun, SEOM, Trafikverket samt trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

Trafikverket om Häggviks station, sydlig entré

Den nya stationsentrén innebär att närheten till kollektivtrafik förstärks för de framtida invånarna i Södra Häggvik. Men också att många befintliga Sollentunabor får närmare till tåget. Ett exempel är de cirka 2000 invånare som bor i Skälby.

Efter utbyggnaden kommer tillgängligheten till kollektivtrafik att förbättras avsevärt. Funktionen blir grundläggande för all övrig utveckling av Södra Häggvik vilket gör projektet särskilt prioriterat.

Trafikverket avbryter upphandling för ny pendeltågsentré

Med hänvisning till det rådande omvärlds- och marknadsläget avbröt Trafikverket i januari 2024 upphandlingen av entreprenör för att bygga en ny sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation.

Sollentuna kommun samverkar nu med Trafikverket och Region Stockholms trafikförvaltning med ambition att få klart med en ny upphandling under hösten 2024.

Den avbrutna upphandlingen innebär att det under 2024 inte blir byggstart för den nya sydliga entrén till Häggviks pendeltågsstation. Ambitionen är att den avbrutna upphandlingen ska påverka projektets framdrift så lite som möjligt.

Södra Häggvik växer just nu med nya bostäder, service och handel. En ny entré till pendeltåget är en viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen Södra Häggvik.

Trafikverkets information 

Utvecklingen i Södra Häggvik  

Ersättningsbussar under delar av ombyggnadstiden

Under ett par perioder när Trafikverket bygger den nya stationsentrén kommer pendeltågstrafiken att behöva stängas av. Tid för avstängningarna uppskattas till cirka fyra veckor under sommaren när trafiken är mindre. Bussar kommer under dessa perioder att ersätta trafiken förbi Häggvik station. Mer information kommer.

Gång- och cykeltunnel stängs av

Även gång- och cykeltunneln vid den kommande stationen kommer under en period av byggtiden att vara avstängd. 

Illustration pendeltågsentré.pngFrån Trafikverkets arbetsmaterial på hur entrén planeras. Arkitekt Gottlieb Paludan Architects.

Flygbild med röd markering.pngFrån stationsentrén (röd markering) planeras en lång ramp mellan spåren upp till plattformen.

Mer läsning för dig