Till navigation Till innehåll (s)
Texten Häggvik på en skylt vid pendeltågsperrongen

Sydlig entré vid Häggviks station

Projektering pågår med sikte på att kunna öppna entrén runt årsskiftet 2025/2026.

Kommunfullmäktige i Sollentuna godkände avtal för finansiering och genomförande för bygget av sydlig pendeltågsentré hösten 2021. Avtalet tecknades mellan Sollentuna kommun, SEOM, Trafikverket samt trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

Den nya stationsentrén innebär att närheten till kollektivtrafik förstärks för de framtida invånarna i Södra Häggvik. Men också att många befintliga Sollentunabor får närmare till tåget. Ett exempel är de cirka 2000 invånare som bor i Skälby.

Efter utbyggnaden kommer tillgängligheten till kollektivtrafik att förbättras avsevärt. Funktionen blir grundläggande för all övrig utveckling av Södra Häggvik vilket gör projektet särskilt prioriterat.

Illustration pendeltågsentré.pngFrån Trafikverkets arbetsmaterial på hur entrén planeras. Arkitekt Gottlieb Paludan Architects.

Flygbild med röd markering.pngFrån stationsentrén (röd markering) planeras en lång ramp mellan spåren upp till plattformen.