Till navigation Till innehåll (s)
Texten Häggvik på en skylt vid pendeltågsperrongen

Sydlig entré på Häggvik station 

Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen har tecknat en avsiktsförklaring om att före utgången av 2025 öppna en sydlig entré till Häggviks station. Syftet är att göra det lättare att åka kommunalt till Södra Häggvik i framtiden.

Sollentunas befolkning förväntas växa och när Södra Häggvik byggs ut med bostäder och handel kommer behovet av kommunikationer att öka.

Planering inför genomförande sker i samarbete mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen (Region Stockholm) och Sollentuna kommun. Utgångspunkten i pågående planering är den avsiktsförklaring som undertecknats mellan Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen om att öppna en sydlig entré vid Häggviks station före utgången av 2025.

Den sydliga stationsentrén bedöms bidra till att kollektivtrafikandelen ökar i området. Avståndet mellan station Häggvik och södra Häggvik minskar vilket leder till en ökad tillgänglighet till pendeltåget för resenärer som vill åka till eller från Södra Häggvik.

Illustration pendeltågsentré.pngFrån Trafikverkets arbetsmaterial på hur entrén planeras. Arkitekt Gottlieb Paludan Architects.

Flygbild med röd markering.pngFrån stationsentrén (röd markering) planeras en lång ramp mellan spåren upp till plattformen.