Till navigation Till innehåll (s)
Texten Häggvik på en skylt vid pendeltågsperrongen

Sydlig entré på Häggvik station

Kommunfullmäktige i Sollentuna godkände 23 september 2021 ett avtal för finansiering för bygget av en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation. Det betyder att planeringen kan fortsätta med sikte på att kunna öppna entrén under senare delen av 2025 och börja bygget under 2023.

Sollentunas befolkning förväntas växa och när Södra Häggvik byggs ut med bostäder och handel kommer behovet av kommunikationer att öka.

Den nya entrén till stationen innebär att närheten till kollektivtrafik blir bättre för både framtida och befintliga Sollentunabor.

Södra Häggvik får närmare till pendeltåget när den södra entrén till  stationen byggs.

Illustration pendeltågsentré.pngFrån Trafikverkets arbetsmaterial på hur entrén planeras. Arkitekt Gottlieb Paludan Architects.

Flygbild med röd markering.pngFrån stationsentrén (röd markering) planeras en lång ramp mellan spåren upp till plattformen.