Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Texten Häggvik på en skylt vid pendeltågsperrongen

Sydlig entré på Häggvik station 

Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen har tecknat en avsiktsförklaring om att före utgången av 2025 öppna en sydlig entré till Häggviks station. Syftet är att göra det lättare att åka kommunalt till Södra Häggvik i framtiden. 

Sollentunas befolkning förväntas växa och när Förbifart Stockholm öppnas samt när Södra Häggvik byggs ut med bostäder och handel kommer behovet av kommunikationer att öka ytterligare.

För att ta reda på hur södra Häggvik kan utvecklas på bästa sätt har Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen tillsammans kommit med förslag på hur trafiken kan lösas i området.

Bland annat finns nu en avsiktsförklaring mellan Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen att öppna en sydlig entré vid Häggviks station före utgången av 2025.

Den sydliga stationsentrén bedöms bidra till att kollektivtrafikandelen ökar i området. Avståndet mellan station Häggvik och södra Häggvik minskar vilket leder till en ökad tillgänglighet till pendeltåget för resenärer som vill åka till Södra Häggvik