Till navigation Till innehåll (s)
Texten Häggvik på en skylt vid pendeltågsperrongen

Sydlig entré vid Häggviks station

Projektering pågår med sikte på att kunna öppna en sydlig entré till Häggviks station runt årsskiftet 2025/2026.

2021 tecknades ett avtal om finansiering och genomförande av en sydlig entré till Häggviks station mellan Sollentuna kommun, SEOM, Trafikverket samt trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

Trafikverket om Häggviks station, sydlig entré

Den nya stationsentrén innebär att närheten till kollektivtrafik förstärks för de framtida invånarna i Södra Häggvik. Men också att många befintliga Sollentunabor får närmare till tåget. Ett exempel är de cirka 2000 invånare som bor i Skälby.

Efter utbyggnaden kommer tillgängligheten till kollektivtrafik att förbättras avsevärt. Funktionen blir grundläggande för all övrig utveckling av Södra Häggvik vilket gör projektet särskilt prioriterat.

Ersättningsbussar under delar av ombyggnadstiden

Under ett par perioder när Trafikverket bygger den nya stationsentrén kommer pendeltågstrafiken att behöva stängas av. Tid för avstängningarna uppskattas till cirka fyra veckor under sommaren 2024 samt fyra veckor 2025. Bussar kommer under dessa perioder att ersätta trafiken förbi Häggvik station. Mer information kommer.

Illustration pendeltågsentré.pngFrån Trafikverkets arbetsmaterial på hur entrén planeras. Arkitekt Gottlieb Paludan Architects.

Flygbild med röd markering.pngFrån stationsentrén (röd markering) planeras en lång ramp mellan spåren upp till plattformen.