Till navigation Till innehåll (s)
Texten Häggvik på en skylt vid pendeltågsperrongen

Sydlig entré på Häggvik station

Kommunfullmäktige i Sollentuna godkände 23 september 2021 ett genomförande- och finansieringsavtal för bygge av en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation. Det betyder att planeringen kan fortsätta med sikte på att kunna öppna entrén under senare delen av 2025 och börja bygget under 2023.

Nyhet 2021-09-14: KS godkänner genomförande- och finansieringsavtal 

Avtalet tecknas mellan Sollentuna kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) och SEOM.

Sollentunas befolkning förväntas växa och när Södra Häggvik byggs ut med bostäder och handel kommer behovet av kommunikationer att öka.

Den nya stationsentrén innebär det att närheten till kollektivtrafik förstärks för både framtida och befintliga Sollentunabor.

Den sydliga stationsentrén gör att avståndet mellan station Häggvik och södra Häggvik minskar vilket leder till en ökad tillgänglighet till pendeltåget för resenärer som vill åka till eller från Södra Häggvik.

Illustration pendeltågsentré.pngFrån Trafikverkets arbetsmaterial på hur entrén planeras. Arkitekt Gottlieb Paludan Architects.

Flygbild med röd markering.pngFrån stationsentrén (röd markering) planeras en lång ramp mellan spåren upp till plattformen.