Till navigation Till innehåll (s)
Bild på medarbetare

Möt Vahida, Marie och Niklas som jobbar i förskola och skola

Jag upplever att jag som medarbetare har en möjlighet att påverka och bidra med den kunskap som jag har och att den värdesätts. Det finns även en nyfikenhet och ett engagemang som gör att jag trivs på min arbetsplats. Möt Vahida Marie och Niklas som jobbar inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Möt Vahida – förskollärare i Sollentuna kommun

Vahida började sin tjänst som förskollärare vid Förskolorna i Töjnan under 2021. Hon har även arbetat som barnskötare i kommunen.

Hur skulle du beskriva ditt arbete och dina arbetsuppgifter som förskollärare?

– Min uppgift är att planera och skapa en trygg och inkluderande miljö för lärande, anpassad efter barnens behov och utvecklingsnivåer. Jag behöver vara lyhörd och flexibel för att fånga upp barnens idéer och nyfikenhet och genom leken och planerade aktiviteter skapa förutsättningar för lärande. 

Vad är det bästa med i ditt arbete?

– Det är som att vara med på ett äventyr där man får se barnens utveckling, lärande och kreativitet. Det kan vara allt från att se dem lära sig att lösa problem på egen hand till att forma sina bokstäver. Jag känner mig stolt när jag ser barnen övervinna hinder, utveckla nya färdigheter och växa som individer. 

Vad är det som gör att du trivs på din arbetsplats i Sollentuna 

– Jag har en inspirerande och tydlig chef som tror på min potential och ger mig möjlighet att bidra och utvecklas. Och bra kollegor och ett gott samarbete med varandra.

Vad vet inte andra om Sollentuna kommun som arbetsplats?

– Sollentuna kommun är en stabil arbetsgivare, med tydliga visioner, mål och värderingar. Jag upplever att min insats gör skillnad och jag känner mig som en del av något större, en samhörighet med andra i kommunen.

Möt Marie – lärare på Runbackaskolan

Möt Marie som jobbar på Runbackaskolan

Marie är svensklärare vid Runbackaskolan och har jobbat i Sollentuna kommun sedan 2001. Hon arbetade innan dess i Stockholm stad.

Hur skulle du beskriva ditt arbete som lärare i Runbackaskolan?

– ­Mitt arbete som lärare är lärorikt, utmanande och utvecklande. Jag arbetar som svensklärare i en särskild undervisningsgrupp som tillhör Runbackaskolan i Viby. Jag trivs väldigt bra med mitt jobb och det känns både stimulerande och meningsfullt.

Vi arbetar med elever i behov av särskilt stöd och en av våra framgångsfaktorer är att vi som arbetslag har en bra arbetsmiljö. När vi vuxna mår bra tillsammans och hinner prata, reflektera och påverka vår arbetsdag är det min övertygelse att vi har bättre förutsättningar att hjälpa våra barn och ungdomar.

Vad är extra roligt i dina arbetsuppgifter?

– En lyx i mitt arbete är att jag får möjlighet att lära mig nytt, läsa in mig och planera så att jag lyckas få mina elever nyfikna på det som vi ska arbeta med. Att utifrån kursplanerna och det spelrum jag har som lärare, "verklighetsanpassa" min undervisning utifrån den elevgrupp jag har.

För mig är det viktigt att fokusera på det faktiska lärandet i klassrummet och se utvecklingen hos varje enskild elev, detta är lika fantastiskt varje gång!

Vad är det som gör att du trivs på din arbetsplats i kommunen?

– För mig är Sollentuna kommun framförallt en trygg arbetsplats. Jag upplever att jag som medarbetare har en möjlighet att påverka och bidra med den kunskap som jag har och att den värdesätts. Det finns även en nyfikenhet och ett engagemang som gör att jag trivs på min arbetsplats.

Jag upplever att kommunen ligger i framkant och satsar på skolan samt att det finns en anda där det är tillåtet att tänka om och göra nytt.

Vad vet inte andra om Sollentuna kommun som arbetsplats?

– Svår fråga att svara på, det är ju alltid lätt att bli hemmablind. Men om man läser om kommunens kärnvärden; nytänkande, ansvarstagande och välkomnande så är det för mig faktiskt inte bara ord. För mig beskriver dessa Sollentuna kommun som arbetsplats.

Möt Niklas – lärare på Rudbeck gymnasieskola

Niklas Sylwan

Niklas började arbeta som lärare i Sollentuna kommun 2011 och är utbildad lärare i ämnena teknik, trä- och metallslöjd. På Rudbeck undervisar han i teknik, design och konstruktion. Niklas är även förstelärare och gruppledare vid teknikprogrammet.

Hur skulle du beskriva ditt arbete som lärare?

– Att arbeta som lärare är roligt, stimulerande, kreativt och utmanande. Det är så många olika lager i yrket. I mötet med ungdomarna behöver jag förtjäna ett förtroende där eleverna upplever att jag är där för deras skull och att jag är kompetent nog att kunna hjälpa dem att utveckla kunskaper och förmågor som gör dem rustade för framtiden. I mötet med mina kollegor behöver jag kunna bidra till att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för att våra elever ska lyckas med sina studier.

Det finns ofta tid för pedagogiska samtal på Rudbeck och det är många som tänker spännande tankar, vilket en pratkvarn som jag uppskattar. Mellan lektionerna planerar jag föreläsningar, filar på uppdrag till olika projekt i mina teknikkurser, skapar laborationer, tar fram stödstrukturer ger återkoppling på elevers projektrapporter, svarar på mejl, hjälper elever med 3D-printning, går igenom bedömningsunderlag planerar ämneskonferenser med mera.

Vad är extra roligt i dina arbetsuppgifter?

– Att skapa undervisningsmaterial själv och tillsammans med kollegor för att sedan testa, utvärdera och förbättra utifrån hur det fungerar i undervisningen. Det är även väldigt roligt att få vara en del av skolutveckling i stort genom att bevaka olika kunskapsområden och vara med och skapa förutsättningar för gymnasiet i allmänhet och teknikprogrammet i synnerhet.

Vad är det som gör att du trivs på din arbetsplats i Sollentuna kommun?

– Rudbeck är en stor skola med fantastiska kollegor och elever. Det blir aldrig tråkigt och det finns alltid spännande idéer att utforska tillsammans med andra nyfikna människor. Jag behöver inte vara någon annanstans för att själv få möjligheten att utvecklas i min roll som lärare.

Vad vet inte andra om Sollentuna kommun som arbetsplats?

– Fler borde bli uppmärksammade på vilken fantastisk cykelkommun Sollentuna är. Det går att cykla året runt, med många valmöjligheter till olika cykelvägar som erbjuder lantliga miljöer intill vattnet och samtidigt närhet till city och andra stadsdelar.

Jobba i Sollentunas förskolor och skolor

I Sollentuna jobbar vi tillsammans mot tydliga mål. Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola och varje skola ska vara den bästa för varje elev. Vägen dit kallar vi för Skolresan och den börjar i förskolan. Följ med på resan!

Vi har tydliga mål för skolorna i Sollentuna:

  • Alla elever ska känna sig trygga i skolan.
  • Skolorna ska ha en hög pedagogisk kvalitet.
  • Elevernas och skolornas resultat ska förbättras.

Våra tre fokusområden är tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.

Får att nå vårt mål arbetar vi tillsammans och delar med oss av vår kunskap och erfarenheter. Vi tar tillvara och utvecklar din kompetens och ditt yrkeskunnande. Genom att lära av varandra skapar vi ett nytänkande arbetssätt.

Vi är cirka 1 700 anställda inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Välkommen till oss!

Lediga jobb i Sollentunas skolor och förskolor

Mer läsning för dig