Till navigation Till innehåll (s)

Fakturor till Sollentuna kommun

Har du sålt en vara eller tjänst till Sollentuna kommun? Vi ser helst att du skickar fakturan elektroniskt. Du kan också skicka pappersfaktura.

Denna information gäller endast Sollentuna kommun. Inte de kommunala fastighetsbolagen, vård- och omsorgsbolaget eller energibolaget. När det gäller sekretessfakturor kontrollera med respektive förvaltningskontor om regler för fakturor.

Elektronisk faktura

Du kan skicka fakturor på två olika sätt.

1. Elektronisk faktura via vår VAN-leverantör för dig som skickar en fakturafil via ditt affärssystem. Kontakta vår fakturaleverantör InExchange Factorum AB

 • E-post: info@inexchange.se
 • Telefon 0500-44 63 63
 • GLN kod för Sollentuna Kommun är 7350111140014
 • Sollentuna kommuns elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2120000134

2. Du som endast skickar ett fåtal fakturor per år kan fakturera via vår fakturaportal. Det innebär att du själv registrerar uppgifterna i portalen. För att kunna registrera dina uppgifter behöver du få en inbjudan från kommunen. Kontakta Proceedosupport för att få din inbjudan. E-post: proceedosupport@sollentuna.se.

Pappersfaktura

Fakturan kan också skickas som pappersfaktura. Vårt skanningsföretag ser till att kommunen får fakturan elektroniskt. Pappersfaktura skickar du till denna adress:

Sollentuna kommun
Skanning (referenskod se nedan)
191 86 SOLLENTUNA

Enligt ”Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling” ska fakturor skickas elektroniskt till kommunen. Det finns dock undantag enligt lagen. Därför har vi kvar möjligheten att skicka pappersfakturor. Men vi ser helst att du skickar fakturan elektroniskt.

Referenskod

Referenskod är en kod som identifierar vem som är mottagare av fakturan. Det är en förutsättning för att fakturan ska komma till rätt person oavsett om det är en elektronisk eller en pappersfaktura.

Beställaren på kommunen ska uppge korrekt referens vid beställning men det är bra om du som leverantör tar för vana att fråga efter den.

Saknas referenskod så hamnar fakturan i en fellogg. Det innebär att fakturan måste hanteras manuellt. Hanteringstid blir längre eftersom ny kontakt ska tas med ditt företag.

Referenskoden, som innehåller 10 tecken, ska ha följande struktur: AAA2222-22

Uppgifter som krävs på fakturan

 • Leverantörens namn, adress.
 • Köparens namn, adress (kommunen).
 • Organisationsnummer.
 • Momsregistreringsnummer.
 • Bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
 • Uppgift om F-skattsedel.
 • Fakturanummer.
 • Fakturadatum.
 • Förfallodatum.
 • Totalt fakturabelopp.
 • Totalt momsbelopp och momssats.
 • Vilken vara eller tjänst fakturan avser.
 • Referenskod enligt ovan.
 • Eventuell information om factoring. Om det används.

Har du frågor?

Har du ytterligare funderingar kring fakturor och referenskoder? Hör av dig till beställaren i första hand. I andra hand kommunens redovisningsenhet via vårt kontaktcenter.