Till navigation Till innehåll (s)

Fakturor till Sollentuna kommun

Har du sålt en vara eller tjänst till Sollentuna kommun? Fakturor till kommunen ska skickas elektroniskt enligt lagen om elektroniska fakturor som kom april 2019. En faktura i PDF-format som skickas med e-post räknas inte som en elektronisk faktura.

Denna information gäller endast Sollentuna kommun, inte de kommunala bolagen. När det gäller sekretessfakturor kontrollera med respektive förvaltningskontor om reglerna för dessa.

Elektronisk faktura

Sollentuna kommun tar emot elektroniska fakturor via vår VAN leverantör Inexchange Factorum AB. Vi tar emot fakturor i Peppol eller SVE-faktura format. 

Våra elektroniska adresser är:

 • PEPPOL-id: 0007:2120000134
 • GLN nummer: 7350111140014

På fakturan ska du på ”er referens” ange den referenskod som beställaren från Sollentuna kommun ska ha uppgett vid beställning. Det är viktigt att referenskoden finns på fakturan för att vi ska kunna handlägga fakturan och ni få betalt i tid. 

Referenskoden, som innehåller 10 tecken, ska ha följande struktur: AAA2222-22. 

Registrera dig hos Proceedo

Om du idag inte har möjlighet att skicka e-fakturor kan du kostnadsfritt skapa e-fakturor i Proceedos leverantörsportal. För att kunna göra det måste du registrera dig i Proceedos leverantörsportal, det gör du genom att vi skickar en inbjudan till dig.

Kontakta oss via e-post. Ange att du vill bli ansluten till leverantörsportalen och den e-postadress dit du vill ha inbjudan skickad till.

Kontakta oss via: proceedosupport@sollentuna.se

Fakturadress

Postadress måste alltid anges, även vid elektronisk faktura:

 • Sollentuna kommun
 • Skanning (referenskod se ovan)
 • 191 86 SOLLENTUNA

Adressen ovan är till vår skannings central och är enbart till för leverans av fakturor och inget annat.

Läs mer hos myndigheten för digital förvaltning om hur du kan komma igång med elektroniska fakturor.

Uppgifter som krävs på fakturan

Den som beställer en vara eller tjänst är ansvarig för att uppge sin referenskod . Utöver referenskoden ska fakturamottagarens namn också anges, i ett annat fält än referenskoden. Saknas en giltig referens riskerar betalningen att bli försenad.

 • Leverantörens namn, adress.
 • Köparens namn, adress (kommunen).
 • Leverantörens Organisationsnummer.
 • Leverantörens Momsregistreringsnummer.
 • Leverantörens Bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
 • Uppgift om F-skattsedel.
 • Fakturanummer.
 • Fakturadatum.
 • Förfallodatum.
 • Totalt fakturabelopp.
 • Totalt momsbelopp och momssats.
 • Vilken vara eller tjänst fakturan avser.
 • Referenskod/ordernummer/abonnemangsreferens.
 • Eventuell information om factoring. Om det används.

Har du frågor?

Har du ytterligare funderingar kring fakturor och referenskoder? Hör av dig till beställaren i första hand. I andra hand kommunens redovisningsenhet via vårt kontaktcenter.

Mer läsning för dig