Till navigation Till innehåll (s)

Fakturor till Sollentuna kommun 

Har du sålt en vara eller tjänst till Sollentuna kommun? Vi ser helst att du skickar fakturan elektroniskt. Det går att göra på två olika sätt. Du kan också skicka pappersfaktura.

Denna information gäller endast Sollentuna kommun, inte de kommunala fastighetsbolagen, vård- och omsorgsbolaget eller energibolaget. När det gäller sekretessfakturor kontrollera med respektive förvaltningskontor gällande regler om mottagande av fakturor.

Elektronisk faktura

Elektronisk faktura via vår VAN-leverantör för dig som skickar en fakturafil via ditt affärssystem. Kontakta vår fakturaleverantör InExchange Factorum AB

 • E-post: info@inexchange.se
 • Telefon 0500-44 63 63
 • GLN kod för Sollentuna Kommun är 7350111140014

Du som endast skickar ett fåtal fakturor per år kan fakturera via vår fakturaportal. Detta alternativ innebär att du själv registrerar uppgifterna i fakturaportalen där de sedan skickas till kommunen på en fil, För att kunna registrera dina uppgifter behöver du få en inbjudan från kommunen. Kontakta Proceedosupport för att få din inbjudan. E-post: proceedosupport@sollentuna.se.

Pappersfaktura

Fakturan kan också skickas som pappersfaktura till vårt scanningföretag som i sin tur ser till att kommunen får fakturan elektroniskt. Pappersfaktura skickar du till vår fakturaadress:

Sollentuna kommun
Skanning (referenskod se nedan)
191 86 SOLLENTUNA

Enligt ”Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling” ska fakturor skickas elektroniskt till kommunen. Det finns dock undantag enligt lagen, därför har vi kvar möjligheten att skicka pappersfakturor till kommunen enligt ovan. Men vi ser helst att du skickar fakturan elektroniskt.

Referenskod

Referenskod är en kod som identifierar vem som är mottagare av fakturan. Det är en förutsättning för att fakturan ska komma till rätt person oavsett om det är en elektronisk faktura eller en pappersfaktura.

Det är beställaren på kommunen som ska uppge korrekt referenskod vid beställning, men detta glöms ibland bort, så det är bra om du som leverantör tar för vana att fråga efter den.

Saknas referenskod så hamnar fakturan i en fellogg, vilket innebär att fakturan måste hanteras manuellt. Det innebär längre hanteringstid och oftast med förnyad kontakt med ditt företag för att ta reda på vem som ska ha fakturan.

Referenskoden, som innehåller 10 tecken, ska ha följande struktur: AAA2222-22

Fakturauppgifter som krävs på fakturan:

 • Leverantörens namn, adress
 • Köparens namn, adress (kommunen)
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Bankgiro, plusgiro eller bankkonto
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp och momssats
 • Vara/tjänst, dvs vad fakturan avser.
 • Referenskod enligt ovan.
 • Ev information om Factoring om det används.

Kontakt

Har du ytterligare funderingar kring detta med fakturor, referenskoder osv hör av dig till:

 • I första hand beställaren
 • I andra hand kommunens redovisningsenhet via kontaktcenter 08-579 210 00