Till navigation Till innehåll (s)

Så planerar Sollentuna för trafik och hållbara resor

I Sollentuna ska alla ha nära till både storstadens möjligheter och naturens lugn. Det ska vara enkelt att nå det som både Sollentuna och övriga Stockholmsregionen har att erbjuda.

Visionen för hur Sollentunas trafiklösningar planeras och byggs är tydlig. Här ingår att hållbara alternativ för resor ska vara självklara för invånare, besökare och näringsliv.

Visionen är en del av Sollentunas trafikpolicy som beskriver riktlinjerna för hur våra vägar byggs, för gående, cyklister, kollektivtrafik, bilister och andra trafikslag.

Policyn ser till att nya trafiklösningar fungerar bra när kommunen växer med fler invånare och företag. Men den ska också bidra till att vi uppnår våra miljö- och klimatmål genom ett hållbart resande.   

För att vi ska närma oss visionen finns sex strategier:

  1. Sollentuna ska vara för alla
  2. Trafiklösningar ska främja tillgänglighet före rörlighet
  3. Gång först, sedan cykel, kollektivtrafik, nyttotrafik och biltrafik
  4. Trafiken ska bidra till ett attraktivt och levande Sollentuna
  5. Trafiklösningar ska främja hälsa och fysisk rörelse
  6. Trafiklösningar ska minska miljöpåverkan

Mer läsning för dig