Till navigation Till innehåll (s)

Övriga Sollentunakartor 

Sollentuna kommun tillhandahåller flera olika sorters kartprodukter. De kan levereras både digitalt och utskrivna på papper.

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du har frågor om någon av våra kartor.

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare när du tittar på kartorna.

Cykelkarta

Kommunens cykelkarta senaste tryckta version är från 2008. Cykelkartan är gratis och kan hämtas i receptionen i kommunhuset.

Cykelkarta 2019 över Sollentuna kommun finns digitalt.

Cykla på Järvafältet

Cykelleden på Järvafältet är sammanlagt sju mil. Du hittar leden genom skyltning från pendeltågstationerna runt Järvafältet. Papperskarta finns att köpa på perrongerna och på vissa caféer och butiker kring Järvafältet.

Cykelkarta 1

Cykelkarta 2

Informationskarta Sollentuna

Kartan visar hela Sollentuna men även delar av kringliggande kommuner. Den hette tidigare Sollentunakartan men har bytt namn till Informationskarta. Senast version är från 2014.

Informationskartan

Kommundelskarta

Kommundelskartan visar gränserna för de olika kommundelarna i Sollentuna.

Kommundelskartan

Tätortskarta Stockholms län

Tätortskartan är en översiktlig karta över hela Stockholms län. Den revideras årligen och är ett underlag till tryckta kartprodukter och presentationsmaterial. 

Tätortskartan

E-tjänster i Sollentuna kommun

Självservice & e-tjänster