Till navigation Till innehåll (s)

Övriga Sollentunakartor

Sollentuna kommun tillhandahåller flera olika sorters kartprodukter. De kan levereras digitalt.

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du har frågor om någon av våra kartor.

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare när du ska titta på kartorna.

Cykelkarta

Cykelkarta över Sollentuna kommun

Cykla på Järvafältet

Cykelleden på Järvafältet är sammanlagt sju mil. Du hittar leden genom skyltning från pendeltågstationerna runt Järvafältet. 

Cykelkarta 1

Cykelkarta 2

Informationskarta Sollentuna

Kartan visar hela Sollentuna men även delar av kringliggande kommuner. Den hette tidigare Sollentunakartan men har bytt namn till Informationskarta. Senast version är från 2014. Ny version kommer år 2022.

Informationskartan

Kommundelskarta

Kommundelskartan visar gränserna för de olika kommundelarna i Sollentuna.

Kommundelskartan

Tätortskarta Stockholms län

Tätortskartan är en översiktlig karta över hela Stockholms län. Den revideras årligen och är ett underlag till tryckta kartprodukter och presentationsmaterial. 

Tätortskartan

E-tjänster i Sollentuna kommun

Självservice & e-tjänster