Till navigation Till innehåll (s)

Samverkan mellan kommun och polis för ökad trygghet

För att öka tryggheten i Sollentuna har vi ett nära samarbete med polisen. Vi har en samverkansöverenskommelse med dem. Tillsammans har vi tagit fram en plan för hur vi ska öka tryggheten i offentliga miljöer och minska antalet brott i nära relationer.

Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten. För att nå framgång måste myndigheter, kommuner, invånare och andra aktörer i samhället samarbeta.

Samverkansöverenskommelse 2023- 2026

Samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och lokalpolisområde Sollentuna lägger en grund för det gemensamma arbete som ska öka tryggheten i kommunen.

Överenskommelsen är till för att vi på lång sikt ska utveckla kontakten mellan Polismyndigheten och kommunen. Vi har det gemensamma och långsiktiga målet att vår kommun inte ska ha eller få några utsatta områden.

Fyra fokusområden

Det finns fyra fokusområden i överenskommelsen:

  • Utveckla vårt samarbete för att öka kunskapen kring brott i nära relation. Målet är att färre personer ska utsättas för brott i nära relation och att färre ska utsätta sin närstående för brott.
  • Minska rekryteringen till kriminella strukturer. Verksamheten för personer som vill hoppa av ett kriminellt liv ska fortsätta att utvecklas.
  • Stärka samverkan mellan polis, kommun och andra myndigheter mot den organiserade brottsligheten.
  • Minska antalet händelser som skapar otrygghet i den offentliga miljön.

Både kommunen och polisen ska bidra med de resurser som arbetet kräver, för att öka invånarnas trygghet.

Effektiv Samordning för Trygghet

Kommunen samordnar sitt arbete för trygghet enligt en modell som kallas Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Den innebär att kommunens verksamheter tar fram en lägesbild tillsammans med polisen och Sollentunahem. När man ser vad bilden visar lägger man fokus i de områden där det behövs. Insatserna kan göras tillsammans eller enskilt.

Mer läsning för dig