Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd för djurhållning

Du behöver tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä. Du som driver verksamhet med djur är skyldiga att också ha god egenkontroll.

Sök tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä.

En komplett ansökan med bilagor resulterar i kortare handläggningstid. Bifoga följande: 

  • skiss eller situationsplan med markering var på fastigheten djurhållningen ska bedrivas. Exempel hönshus med rastgård eller stallbyggnad med hagar.
  • skiss/situationsplan över den aktuella fastigheten och de närliggande fastigheterna upp till cirka 100 meters avstånd.

Ansök om tillstånd för djurhållning

Egenkontroll

Alla som driver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet. 

Kontakt