Till navigation Till innehåll (s)

Translate och översättning av språk

Primärspråket på sollentuna.se är svenska, och kommunen tillhandahåller ingen egen översättning av innehållet på webbplatsen till andra språk.

Om du som besöker sollentuna.se önskar att ta del av innehållet på något annat språk än svenska så kan du använda externa tjänster som översätter informationen åt dig. Vi ansvarar inte för att innehållet blir korrekt översatt.

Nedan finns en länk till sollentuna.se översatt med hjälp av Google Translate. När du använder denna tjänst så spåras ditt besök av den externa parten med hjälp av cookies, i detta fallet Google.

Sollentuna.se översatt med Google Translate