Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetscirkeln

Nu kan ni anmäla intresse till Trygghetscirkeln. Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram som visar hur du som förälder stärker relationen till ditt barn och hur du kan förstå ditt barns känslomässiga behov av trygghet, tröst, stöd och utforskande. Programmet bygger på anknytningsteorin.


Vi erbjuder flera olika föräldragrupper. Är du osäker på vilken grupp som passar dig och dina behov bäst?
Jag vill läsa mer om olika föräldragrupper

Trygghetscirkeln våren 2024 

I nuläget finns ingen inplanerad grupp för våren.

Dagar:

Datum:

Tid: 17.00 - 18.45.

Var: Mässvägen 7A, i familjecentralens lokaler

Att delta i kommunens föräldrastödsprogram är kostnadsfritt. 

Intresseanmälan trygghetscirkeln är nu stängd.

Mer om Trygghetscirkeln

Trygghetscirkelns föräldraskap består av åtta träffar á 1.45 timme.  Vid första tillfället visar och introducerar vi "Trygghetscirkeln" som är ett visuellt hjälpmedel för att kunna se, förstå och möta barns grundläggande behov som ett led för att öka barns trygghet. En trygghet som är till hjälp för att bättre kunna möta livets med- och motgångar.

Internationell anknytningsforskning visar att föräldrastödsprogram som ökar föräldrars förmåga att lyhört läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov skapar trygghet hos barnet och påverkar barnets beteende positivt. 

Programmet "Circle of Security - Parenting" är utformat i USA av Glen Cooper, Kent Hoffman och Bert Powell. Det har genomförts en studie i Sverige på detta föräldraprogram.
Jag vill läsa mer om studien på su.se

Mer läsning för dig