Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetscirkeln

"Trygghetscirkelns föräldraskap" är ett föräldrastödsprogram som fokuserar på barns behov snarare än på barnets beteende. Programmet bygger på anknytningsteori och målgruppen är föräldrar till barn i åldrarna 0-18 år och som bor i Sollentuna.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkelns föräldraskap består av sju träffar á 1.45 timme.  Vid första tillfället visar och introducerar vi "Trygghetscirkeln" som är ett visuellt hjälpmedel för att kunna se, förstå och möta barns grundläggande behov som ett led för att öka barns trygghet. En trygghet som är till hjälp för att bättre kunna möta livets med- och motgångar.

Internationell anknytningsforskning visar att föräldrastödsprogram som ökar föräldrars förmåga att lyhört läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov skapar trygghet hos barnet och påverkar barnets beteende positivt. 

Programmet "Circle of Security - Parenting" är utformat i USA av Glen Cooper, Kent Hoffman och Bert Powell. Det har genomförts en studie i Sverige på detta föräldraprogram.
Läs mer om studien på su.seAtt delta i kommunens föräldrastödsprogram är kostnadsfritt. 

I nuläget kommer ingen trygghetscirkel starta