Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram som visar hur du som förälder stärker relationen till ditt barn och hur du kan förstå ditt barns känslomässiga behov av trygghet, tröst, stöd och utforskande. Programmet bygger på anknytningsteorin. Startdatum  16 mars  (för föräldrar med barn i åldrarna 0 - 5 år).


Vi erbjuder flera olika föräldragrupper. Är du osäker på vilken grupp som passar dig och dina behov bäst?
Här kan du läsa mer om de olika grupperna

Trygghetscirkeln våren 2022 - anmälan är nu stängd

Välkommen tillbaka till denna sida, återkommer med information om höstens planering senare i vår.

Att delta i kommunens föräldrastödsprogram är kostnadsfritt. 

Mer om Trygghetscirkeln

Trygghetscirkelns föräldraskap består av åtta träffar á 1.45 timme.  Vid första tillfället visar och introducerar vi "Trygghetscirkeln" som är ett visuellt hjälpmedel för att kunna se, förstå och möta barns grundläggande behov som ett led för att öka barns trygghet. En trygghet som är till hjälp för att bättre kunna möta livets med- och motgångar.

Internationell anknytningsforskning visar att föräldrastödsprogram som ökar föräldrars förmåga att lyhört läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov skapar trygghet hos barnet och påverkar barnets beteende positivt. 

Programmet "Circle of Security - Parenting" är utformat i USA av Glen Cooper, Kent Hoffman och Bert Powell. Det har genomförts en studie i Sverige på detta föräldraprogram.
Läs mer om studien på su.se