Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd, regler och tillsyn

Det är mycket att tänka på när man ska starta ett företag. Du kan till exempel behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Du som redan driver ett företag kan också hitta information här om vilka krav som ställs på din verksamhet.

I vår tillståndsguide får du hjälp steg-för-steg. 

 Tillståndsguide

 • Jobb & företagande

  Transport av avfall

  Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Det kan gälla kylfirma och elbutiker med flera. Mellanlagring av farligt avfall ska du anmäla till kommunen.

 • Jobb & företagande

  Brandfarlig vara

  Du som yrkesmässigt hanterar farliga gaser och vätskor måste söka tillstånd. Tillstånd söker du hos Brandkåren Attunda.

 • Jobb & företagande

  Buller

  Höga ljud är skadligt för hörseln. Risken för skador ökar med ljudstyrka och tiden vi utsätts för höga ljud. Höga ljud kan också orsaka stress och obehag.

 • Jobb & företagande

  Cisterner – lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

  Cisterner används för lagring av brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid...

 • Jobb & företagande

  Tillstånd för djurhållning

  Du behöver tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä. Du som driver verksamhet med djur är skyldiga att också ha god egenkontroll.

 • Jobb & företagande

  Försäljning av folköl

  För att få sälja folköl i affärer och restauranger krävs att du anmäler det till kommunen.

 • Jobb & företagande

  Förorenad mark eller byggnad

  Föroreningar kan vara en risk för både människor och miljön. Du måste därför anmäla till kommunen innan du påbörjar en sanering av ett område. Om du upptäcker en förorening ska du också kontakta oss.

 • Jobb & företagande

  Tillstånd och regler för att driva förskola i Sollentuna

  Planerar du att starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg? Här visar vi steg för steg vad du måste göra för att komma igång.

 • Jobb & företagande

  Hälsa och hygien

  Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både...

 • Jobb & företagande

  Rapportera dina köldmedier varje år!

  Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Kanske någon form av industri, ett skolkök, restaurang, butik eller förvaltar du en fastighet? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering...

 • Jobb & företagande

  Miljöfarlig verksamhet

  Många verksamheter påverkar vår miljö och hälsa. Du som driver en miljöfarlig verksamhet behöver tillstånd eller att verksamheten anmäls till kommunens innan den kan starta.

 • Jobb & företagande

  Markupplåtelse för offentlig plats

  Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, arrangera en konsert, ha torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Du söker det från polisen och betala en hyra till Sollentuna kommun.

 • Jobb & företagande

  Oljeavskiljare

  Om det finns risk för att olja och förorenat vatten når avloppsnät (spill- eller dagvattennät) Bör en oljeavskiljare eller annan likvärdig reningsteknik installeras. Annars kan oljan nå reningsverk eller sjöar, andra vattendrag och...

 • Jobb & företagande

  Försäljning av läkemedel i butik

  För att få sälja vissa receptfria läkemedel måste du först anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar sedan att reglerna följs på försäljningsställen och rapportera allvarliga brister till Läkemedelsverket.

 • Jobb & företagande

  Tillstånd och regler för att driva skola i Sollentuna

  Du som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till både miljö- och byggnadsnämnden och utbildningsnämnden.

 • Jobb & företagande

  Bygglov för skylt, ljusanordning och vepa

  När du vill sätta upp en skylt, en ljusanordning eller vepa behöver du ofta bygglov. Det gäller både permanenta skyltar och tillfälliga skyltar (mer än fyra veckor).

 • Jobb & företagande

  Regler för att sälja tobak

  Du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, enligt lagen om tobak och liknande produkter. Det ställs en del krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd.

 • Jobb & företagande

  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

  Du som fastighetsägare ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) görs regelbundet. Detta för att säkerställa att inomhusklimat är gott för de som vistas i din fastighet.

 • Jobb & företagande

  Tillsyn för miljö och hälsa

  Kommunen gör olika typer av kontroller hos företag för att säkerställa att de följer lagar och regler. Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är den myndighet som ansvarar.