Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd, regler och tillsyn

Det är mycket att tänka på när man ska starta ett företag. Du kan behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Du som redan driver ett företag kan också hitta information här om vilka krav som ställs på din verksamhet.

I vår tillståndsguide får du hjälp steg för steg. 

 Tillståndsguide

 • Tillstånd för att servera alkohol

  Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Både till allmänheten och till slutna sällskap. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

 • Farligt avfall

  Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall. Det kan vara elektronik, lysrör och olika rester av färg och kemikalier. Avfallet kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

 • Brandfarlig vara

  Du som yrkesmässigt hanterar farliga gaser och vätskor måste söka tillstånd. Det gör du hos Brandkåren Attunda.

 • Buller från verksamheter

  Har du en verksamhet som låter högt och som kan störa boende eller andra? Du är enligt lag ansvarig för att inte störa omgivningen och är skyldig att utreda de störningar som din verksamhet orsakar. Du ska också bekosta och vidta...

 • Cisterner – lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

  Cisterner används för lagring av brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid...

 • Tillstånd för djurhållning

  Du behöver tillstånd för att ha nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä. Du som driver verksamhet med djur är skyldiga att också ha god egenkontroll.

 • Försäljning av folköl

  För att få sälja folköl i affärer och restauranger krävs att du anmäler det till kommunen. Försäljningen ska vara ett komplement till matvaruförsäljningen. 

 • Förorenad mark eller byggnad

  Föroreningar kan vara en risk för både människor och miljön. Du måste därför anmäla till kommunen innan du påbörjar en sanering av ett område. Om du upptäcker en förorening ska du också kontakta oss.

 • Starta förskola i Sollentuna

  Planerar du att starta en fristående förskola eller familjedaghem? Här visar vi steg för steg vad du måste göra för att komma igång.

 • Hälsa och hygien

  Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både...

 • Rapportera dina köldmedier varje år

  Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Kanske någon form av industri, ett skolkök, restaurang, butik eller förvaltar du en fastighet? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering...

 • Miljöfarlig verksamhet

  Många verksamheter påverkar vår miljö och hälsa. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva tillstånd eller göra en anmälan till kommunen innan du kan starta.

 • Använda offentlig plats – markupplåtelse

  Du behöver polistillstånd för att använda en väg, gata, trottoar, park, torg eller liknande som allmänheten använder, så kallad offentlig plats. Det är polisen som ger tillstånd enligt ordningslagen.

 • Oljeavskiljare

  Om det finns risk för att olja och förorenat vatten når avloppsnät (spill- eller dagvattennät) så bör en oljeavskiljare eller annan likvärdig reningsteknik installeras. Annars kan oljan nå reningsverk eller sjöar, andra vattendrag...

 • Receptfria läkemedel

  För att få sälja vissa receptfria läkemedel i butik måste du först anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar sedan att du följer reglerna.

 • Starta skola i Sollentuna

  Du som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till miljö- och klimatnämnden.

 • Regler för att sälja tobak

  Du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, enligt lagen om tobak och liknande produkter. Det ställs en del krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd.

 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

  Du som fastighetsägare ska regelbundet kontrollera funktionen av ditt ventilationssystem (OVK). Detta för att säkerställa att inomhusklimat är gott för de som vistas i din fastighet.

 • Verksamhetskontroller - tillsyn för miljö och hälsa

  Kommunen gör olika typer av kontroller hos företag för att säkerställa att de följer lagar och regler. Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är den myndighet som ansvarar.

Mer läsning för dig