Till navigation Till innehåll (s)

Missbruk och beroende 

Har du problem med missbruk eller beroende? Eller känner du någon som har det?

För dig som är orolig för dina alkohol- eller drogvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp för att bryta ett beroende finns det olika typer av hjälp och stöd som du kan få. Det kan vara samtal eller medicinsk behandling och avgiftning via antingen kommunen, regionen eller en stödorganisation. Du som är anhörig till någon som har ett missbruk kan också få hjälp och stöd.

Hjälp vid missbruk och beroende

Missbruk och riskbruk

Missbruk är ett upprepat användande av alkohol eller droger på ett sådant sätt att det leder till återkommande problem. På www.alkoholprofilen.se kan du testa om du eller någon annan missbrukar alkohol.

De allra flesta dricker måttligt men man räknar med att ungefär 700 000 svenskar dricker så mycket att de riskerar att ta skada, vilken brukar kallas för riskbruk. Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett alkoholberoende/missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

  • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

  • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Mer information

Du hittar mer information och kontaktuppgifter till landstinget och olika stödorganisationer i broschyrerna nedan. Här finns även information om hur en utredning går till.

Länkar

Alkoholprofilen - ett webbtest

Alkohollinjen

Alkoholhjälpen

1177 Vårdguiden

IQ fakta om riskbruk

AA-Anonyma alkoholister

Länkarnas riksförbund

NA anonyma narkomaner

Spelberoendes riksförbund

Kommunens drogförebyggande arbete