Till navigation Till innehåll (s)

Felanmälan 

Om något är trasigt eller inte fungerar kan du göra en felanmälan till kommunen. Vissa andra problem behöver du anmäla till Sollentuna energi och miljö.

Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver underhåll på grund av skador. Exempel på felanmälan kan gälla

  • Nedskräpning och skadegörelse
  • Snöröjning och halka
  • Felparkering

Gör din felanmälan i e-tjänst

Anmälan om hälsoskydd

Misstänkt matförgiftning  anmäl i e-tjänst

Felanmälningar till SEOM

Det kommunala bolaget Sollentuna energi och miljö AB (SEOM) ansvarar för driften av en stor del av kommunens anläggningar  bland annat:

  • Gatubelysning
  • Elnät och fjärrvärme
  • Hushållsavfall och sophantering
  • Vatten och avlopp.

Gör din felanmälan hos SEOM

Felanmälningar av gator utanför kontorstid

Fel på gator mellan kl 17.00­–08.00 felanmäls till tel. 08-623 88 66