Till navigation Till innehåll (s)
 Natalie Alrenius, demenssamordnare

Stöd vid demens

Demenssamordnaren ger stöd och hjälp till dig med minnessvårigheter och till dig som är anhörig.

Kontakta gärna mig

Kontaktuppgifter

Demenssamordnaren erbjuder:

Råd och stöd till till dig med demenssjukdom

  • Samtal
  • Information om det stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda
  • Information om demenssjukdomar.

Råd och stöd till dig som är anhörig

  • Telefonrådgivning
  • Enskilda stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • Information om det stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda
  • Information om demenssjukdomar.

Om demenssamordnarens roll

Natalie Alrenius, demenssamordnare, har en övergripande funktion i kommunen som sakkunnig i demensfrågor för såväl personer med minnesproblem, anhöriga, personal inom äldreomsorgen och sjukvården som kommunledningen och allmänheten. 

Hon bidrar med kunskap, ger råd stöd hjälp och information till personer med demenssjukdom och deras anhöriga vilket leder till att de upplever en ökad trygghet och livskvalitet genom sjukdomstiden. Hennes specialistkompetens och samverkan med vårdpersonal och beslutsfattare leder också till bättre planerad och utförd vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Länkar

Demensföreningen i Sollentuna

Alzheimerföreningen

Stiftelsen Silviahemmet

Svenskt Demenscentrum