Till navigation Till innehåll (s)

Bekämpningsmedel

Om du har tänkt använda växtskyddsmedel eller produkter som innehåller biocider måste du följa de regler som finns. Det gäller både företag och privatpersoner.

Regler för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot skadedjur och svampangrepp. Eller mot konkurrerande växter. För att ett växtskyddsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen.

Regler för växtskyddsmedel

Regler för att använda biocider

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns många olika typer av produkter. Hit hör till exempel medel för desinfektion, träskydd, båtbottenfärger och bekämpningsmedel mot myggor, råttor och myror.

Regler för att använda biocider

Kontakt

Mer läsning för dig