Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna lärarpris

Sollentuna delar varje år ut pris till årets lärare i kategorierna; hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet. Sollentunas barn och elever delar även ut pris i en egen kategori.

Priset delas ut till förskollärare eller lärare, verksamma inom Sollentuna kommun, som i sitt arbete framgångsrikt har arbetat med att, tillsammans med barn eller elever, utveckla en tillgänglig, hållbar och/eller digital lärmiljö. Läraren ska genom sitt utvecklingsarbete ha bidragit till förbättrade resultat, ökad pedagogisk kvalitet och ökad trygghet. Du kan nominera från den 5 oktober till den 31 oktober. 

Kategori: Tillgänglighet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat med att anpassa:

  • den pedagogiska, fysiska eller sociala miljön för att främja barns och elevers lärande. I en tillgänglig lärmiljö arbetar läraren med att åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön så att alla kan ta del av lärande och gemenskap och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Kategori: Digitalisering

Priset delas ut till en lärare som med hjälp av digitaliseringens möjligheter:

  • Ger sina elever de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas genom att få arbeta och skapa i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö, såväl individuellt som i samarbete med andra.
  • Gör undervisningsmiljön tillgänglig, varierad och engagerande för alla barn och elever med hjälp av ändamålsenligt användande av digital teknik.

Kategori: Hållbarhet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat inom något av dessa två områden:

  • Hälsofrämjande med rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil.
  • För ökad miljömedvetenhet (medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö, lokalt och/eller globalt). 

Kategori: Barn- och elevpriset.

Du som är barn och elev i Sollentuna kommun kan nominera en person i din förskola, skola eller i ditt gymnasium som du tycker gör det där lilla extra för dig eller din klass. Du kan nominera en person som gör eller har gjort skillnad för dig. Alla personalkategorier kan nomineras.

Pris

Vinnare redovisar utlägg (kvitton, fakturor) och får ersättning från sin enhet där denne är anställd. Första priset får 20 000 kr, andra priset 10 000 kr och tredje priset 5 000 kr. 

Priset utdelas av utbildningsnämnden och utbildningskontoret i Sollentuna kommun
Pengarna ska tillfalla finalisterna för kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen ska planeras tillsammans med verksamhetschef under anställning hos nuvarande arbetsgivare.

För kommunala enheter: Enheten får sedan ersättning från hemkommunen genom att skapa bokföringsorder (med hjälp av administratör och skolekonom) med bilagor (kvitton, fakturor) där det framgår vad man gjort för pengarna.

För fristående enheter: Enheten skickar en faktura (inklusive bilagor för utlägg, till exempel kvitton, fakturor) till Sollentuna kommun, Skanning BUK1122-10, ref Lärarpriset, 19186 Sollentuna.