Till navigation Till innehåll (s)

Buller i offentliga lokaler och vid konserter 

Risken för hörselskador ökar med ljudstyrka och exponeringstid. På allmänna platser och i lokaler där det till exempel spelas musik är det viktigt att Folkhälsomyndighetens riktvärden uppfylls.

Det är viktigt att ljudnivåerna inte är för höga på till exempel diskotek, konserter och biografer, eller i träningslokaler.

Varje enskild verksamhetsutövare är ansvarig för att ljudnivåerna ligger inom de riktvärden som gäller genom den så kallade egenkontrollen.

Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn över lokaler där allmänheten har tillträde.

Länkar

Allmänna råd om höga ljudnivåer - Folkhälsomyndigheten