Till navigation Till innehåll (s)

Buller

Höga ljud är skadligt för hörseln. Risken för skador ökar med ljudstyrka och tiden vi utsätts för höga ljud. Höga ljud kan också orsaka stress och obehag.

Buller från byggen och industrier

Buller från maskiner och sprängningar är ett problemen på byggplatser. Det kan bli stora störningar för exempelvis de som bor eller arbetar i närheten. Fläktar, kylanläggningar och liknande räknas också som industribuller. Naturvårdverket har tagit fram råd och riktlinjer som ska följas. Här vägleder Naturvårdsverket om buller.Naturvårdverket om buller

Musik inomhus och utomhus

I lokaler där det till exempel spelas musik är det viktigt att Folkhälsomyndighetens riktvärden uppfylls. Det gäller till exempel konserter, biografer och gym.

Avdelningen för mijö- och hälsoskydd har tillsyn över lokaler där allmänheten har tillträde. 

Ljudnivåer vid arrangemang

Allmänna råd om höga ljudnivåer - Folkhälsomyndigheten