Till navigation Till innehåll (s)

Buller från verksamheter

Har du en verksamhet som låter högt och som kan störa boende eller andra? Du är enligt lag ansvarig för att inte störa omgivningen och är skyldig att utreda de störningar som din verksamhet orsakar. Du ska också bekosta och vidta åtgärder för att minska ljudet.

Fastighetsägaren eller verksamheter kan föreläggas att utföra och bekosta  bullerutredningar och åtgärder, om miljö- och klimatnämnden kräver det.

Råd om höga ljudnivåer - Folkhälsomyndigheten

Vid fråga om buller utanför bebyggelsen gäller bland annat Naturvårdsverkets vägledning för industribuller och buller från verksamheter.

Buller från industrier - Naturvårdsverket

Ljud vid musikarrangemang

Höga  ljudnivåer från musik kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Det drabbar framför allt barn och unga. Du som arrangör ska ha tillräcklig kunskap för att förhindra besvär för människors hälsa.

Ljudnivåer vid arrangemang

 

Mer läsning för dig