Till navigation Till innehåll (s)

Skriva sig till lärande - STL

STL är en modell för lärande och språkutveckling. Vi erbjuder en fortbildning i STL för lärare. Från både kommunala och fristående skolor. Kursen sträcker sig över två terminer.

Flera studier har visat bra resultat för STL. En pilotstudie visade på förbättrade resultat för läsning men framför allt när det gäller skrivande.

Samarbete mellan elever och lärare stöds av digital teknik och arenor. Det underlättar samarbetet mellan eleverna. Oavsett läs- och skrivsvårigheter.

Vi följer en strukturerad pedagogisk modell som kallas STL-cirkeln. STL är väl förankrat i läroplanen (LGR11).

 

Mer läsning för dig