Till navigation Till innehåll (s)
Edsviken Tegelhagen badplats

Tegelhagsskogen

Vandra genom skogar och öppen mark och utmed Edsvikens strand. Här finns grillplatser med torr ved och en badplats.

Tegelhagsskogens naturreservat

Adress
Det finns många små entréer runt hela reservatet. Entrén vid Tegelhagens lada är mest tillgänglig. Utedass finns här. Härifrån når du ut i reservatet med anpassade grillplatser.

Tegelhagsskogens naturreservat är Sollentunas minsta naturreservat och ligger lättillgängligt nära bostadsområden. Här finns både skog, stigar och stränder. Naturen här är lätt tillgänglig för dig som vill få motion och friluftsliv. 

Motionsspår och utegym

Grillplatser i Tegelhagsskogen

Adress
Tegelhagsskogens naturreservat

Här finns sex grillplatser med bord och stolar. Välkommen att grilla!

Virtuell tur i Tegelhagsskogen

Upplev naturen från ovan och titta närmare på olika besöksmål. Guiderna är skapade med VR-teknik i 360 graders vinkel. Det gör att du kan rotera och utforska varje bild från alla tänkbara vinklar.

Välj att klicka dig runt själv eller luta dig tillbaka och ta del av en tur som visar dig de viktigaste platserna.

Vi har de senaste åren gjort stora insatser för att underlätta för dig som tar dig fram med hjul. De virtuella turerna ger en möjlighet att i förväg bedöma de olika områdenas lämplighet. Naturen kan också upplevas av de som inte kan besöka platserna.

Åtgärderna inom projektet har utförts med statliga LONA - bidrag för lokal naturvård.

Virtuell tur i Tegelhagsskolan

Regler och naturvård

Syftet med Tegelhagsskogens naturreservat är att bevara och utveckla området för rekreation och friluftsliv. Här finns svartpälsbi och andra hotade insektsarter.

Regler för dig som besöker Tegelhagsskogen

Hitta hit

Det finns många små entréer runt hela reservatet. Entrén vid Tegelhagens lada är mest tillgänglig. Utedass finns här. Härifrån når du ut i reservatet med anpassade grillplatser.

  • Från norr är lämpliga entréer Tegelhagens strandpromenad utmed Edsvikens strand, Edsviksvägen och Mullevägen.
  • Från Tegelhagen i väster finns entréer vid Scoutvägen, Skogstorpsvägen och Tegelhagsvägen.
  • Södra delen av reservaten har flera entréer från Silverdal. Här finns entréer vid Kasbyvägen, Moas väg och nere vid Rådan vid Edsvikens strand.

Busshållplats intill reservatet finns på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Silverdals torg.

Några mindre parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet. Du kan ställa bilden vid Edsviksvägens södra del, Skogstorpsvägen, Silverdals torg och vid Rådanvägen nere vid Edsviken.

Mer läsning för dig