Till navigation Till innehåll (s)

Hemtjänst för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ta hand om dig själv eller ditt hem kan du ansöka om hemtjänst.

Du kan få hjälp av hemtjänsten när som helst under dygnet.  Det kan till exempel handla om hjälp med att:

  • Sätta på eller ta av kläder
  • Tvätta dig och sköta din hygien
  • Få matlådor levererade hem
  • Städa och ta hand om ditt hem
  • Göra olika inköp och ärenden
  • Besöka läkare, tandläkare, vårdcentral
  • Delta i olika aktiviteter.

Du som har hemtjänst betalar en avgift.

Avgifter för hemtjänst

Digitalt lås

När du blir beviljad hemtjänst får du hjälp med att montera ett digitalt lås på din dörr. 

Så fungerar låsen

Hemtjänstföretag i Sollentuna

Du som har blivit beviljad hemtjänst kan själv välja vilket hemtjänstföretag du vill anlita bland de sex företag som är upphandlade och har avtal med kommunen. Alla företag har samma grundkrav. Till exempel att:

  • Omsorgen ska vara personcentrerad och utgå från ett helhetsperspektiv.
  • De ska erbjuda en fast omsorgskontakt.
  • All tillsvidarepersonal ska ha genomgått utbildningen Demens ABC eller motsvarande utbildning.

Om du är missnöjd med ditt hemtjänstföretag har du alltid möjlighet att byta. Bytet kan träda i kraft tidigast fem arbetsdagar efter nytt val inkommit.

Jag vill se valbara utförare av hemtjänst

Icke-valsalternativ

Om du inte vill eller har möjlighet att välja ett hemtjänstföretag kan du välja alternativet Icke-val. Då tilldelas du ett slumpmässigt utvalt hemtjänstföretag.

Mer läsning för dig