Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsa

Elevhälsan finns på alla skolor i Sollentuna. Syftet är främst att förebygga och främja elevernas hälsa. Den ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan hanterar även det som rör skolmiljön, såsom skolans värdegrund och arbete mot kränkande behandling. Målet är att stödja elevernas framsteg i skolan. De har ett särskilt ansvar för att ta bort hinder som kan påverka varje enskilt elevs lärande och utveckling.

För att säkerställa detta finns det regler som kräver att det i skolan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens i skolan.

Kontakt

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på respektive skolas webbsida.

Mer läsning för dig