Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och hygien

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Den här e-tjänsten ska du använda för att anmäla start eller förändring av:

 • Hygienisk verksamhet om du använder stickande eller skärande verktyg.
 • Bassängbad och solarium

Starta eller ändra hälsoskyddsverksamhet

Alla hygieniska verksamheter omfattas av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll. Både de som är anmälningspliktiga och de som inte är det. Det är kommunen som är den kontrollerande myndigheten.

Krav på egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa, miljö och hushållning med resurser. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön.

Om du inte använder stickande eller skärande verktyg behöver du inte anmäla din verksamhet till oss. Det gäller till exempel frisörer, laserbehandlare och massörer. Du måste ändå ta fram ett program för egenkontroll. Detta i enlighet med miljöbalken.
Socialstyrelsen om egenkontroll

Anmälningspliktiga hudvårdsbehandlingar

Du som ger hygieniska behandlingar där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmäla din verksamheter. Risk för smitta finns när du använder skalpeller eller andra skärande eller stickande verktyg.

Plikten att anmäla omfattar nu även rakkniv mot huden och håltagningspistol. Även andra typer av stickande eller skärande verktyg.

Injektionsbehandlingar

Du som genomför kirurgiska ingrepp och behandlingar med injektioner ska anmäla din verksamhet till statliga inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du ska också betala en årsavgift till IVO.

 • Endast du som är legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
 • Endast du som är legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

Du som utför behandlingar inom lagen om estetiska behandlingar och som också utför yrkesmässigt hygieniska behandlingar ska anmäla det till både IVO och till miljö- och klimatnämnden i Sollentuna. Det gäller till exempel frisör, fotvård, manikyr och nagelskulptering samt estetiska injektioner.

Anmäl och läs mer hos IVO

För tatuerare gäller ny lag 

Från den 5 januari 2022 räknas tatueringsfärger som kemiska produkter. De ska därför uppfylla EU:s lagstiftning. Parallellt gäller den svenska lagstiftningen, förordning (2012:503) om tatueringsfärger.
Lagstiftningen behandlar bland annat:

 • Gränser för koncentrationen för skadliga ämnen.
 • Krav på märkning. En viss del av märkningen måste vara på svenska och viss märkning accepteras på engelska.
 • Krav på att du som tatuerare endast får använda färger märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup”. Märkningen ”mixture for use in tattoos or permanent make-up” accepteras.
 • Krav på att du som tatuerare före tatuering skriftligen ska informera kunden om märkningen av tatueringsfärgen. Du som tatuerare ska förbereda information till kunden. En viss del av informationen ska vara på svenska.

Läkemedelsverket om tatueringsfärger

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte? Kontakta vårt kontaktcenter.
Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Även ändringar av verksamhet ska anmälas. Om du inte anmäler i tid kommer du att behöva betala en miljösanktionsavgift.

Bassängbad

För att driva ett bassängbad eller ha ett bad i din verksamhet ska du anmäla detta till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller alla bassänger, även ickekommersiella, som används av många personer.

 • Egenkontrollen ska omfatta kontroll av vattnets kvalitet, rutiner för att driva reningsanläggningen, hygien, städning och hanteringen av kemikalier.
 • Du ska ta prover på vattnet varje månad. Resultaten rapporterar du till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
 • Det är viktigt att du har koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av.
 • Det är också viktigt att informera de badande om vikten av hygien för att hålla en god vattenkvalitet.

2021 kom folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om bassängbad.

Om bassängbad på Folkhälsomyndighetens webbsida

Solariesalonger

Du som ska driva ett solarium ska anmäla detta till kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

 • Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka skador. Därför måste du följa strålskyddslagen och strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.
 • Du får endast använda utrustning som uppfyller kraven i den europeiska tekniska standarden för produktsäkerhet gällande solarier.
 • Som solarieägare behöver du säkerställa att kunden fyllt 18 år. Det kan du göra genom att kontrollera ID- handling. Du kan också ha en teknisk lösning som säkerställer att endast personer över 18 år får tillträde till ett solariebås.

Regler för solariesalonger - Strålsäkerhetsmyndigheten

Skönhetssalong, spa eller massage

För att driva denna typ av verksamhet behövs ingen anmälan, men informera gärna om verksamheten till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Verksamheterna måste dock uppfylla de krav som ställs i miljöbalken på den här typen av verksamhet. Ett av kraven gäller egenkontroll.

Bygglov/bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker starta en verksamhet. Det gäller även om du ska ta över eller göra ändringar i en lokal.

Tillsyn och kostnader

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är tillsynsmyndighet. Det innebär att vi kan inspektera din verksamhet och ställa krav om du inte uppfyller lagarna. Vi tar ut en avgift för anmälan och tillsyn.

Mer läsning för dig