Till navigation Till innehåll (s)

Föreningar för seniorer

PRO, SPF Seniorerna och RPG är exempel på föreningar som enbart vänder sig till dig som pensionär. 

Äldreråd

I kommunen finns det även ett äldreråd. Äldrerådet är ett samarbete mellan pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna för att bereda ärenden inför KPR. De arbetar för att äldres intressen tillvaratas inom kommunen, regionen med flera organisationer. Ordförande i äldrerådet är Agneta Björklund: mail: ag.bjorklund@gmail.com

Gå med i en förening!

Gymnastik och rörelse

Friskis & Svettis

Sollentuna Seniorgymnastik

Sollentuna gammaldansförening

Sollentuna Tennisklubb

Pensionärsföreningar

  • Skapar samvaro och erbjuder olika aktiviteter som till exempel studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård.
  • Arbetar för att ta tillvara äldres intressen.

PRO Kultur

PRO Sollentuna

RPG Sollentuna

SPF Seniorerna Grindslanten

SPF Seniorerna Tunasol

Kultur och historia

Allas barnbarn

Sollentuna Hembygdsförening

Sollentuna Släktforskare

Sollentuna Slöjdgille

Övrigt

Svenska kyrkan