Till navigation Till innehåll (s)

Turbundna resor för barn och unga

Barn eller ungdomar som har svårt att ta sig till och från korttidsvistelse eller korttidstillsyn kan ansöka om turbundna resor.

Kontakt

Barn- och ungdomsresor, vård- och omsorgskontoret

Sirius Omsorg

  • Telefon på vardagar, 06.30-19.00: 08-745 33 00
  • Telefon på övriga tider: 073-558 86 00
  • E-post: info@siriusomsorg.se

Vad är en turbunden resa?

En turbunden resa innebär hjälp att resa till och från en verksamhet som är beviljad via vård- och omsorgsnämnden. Till exempel:

  • till och från korttidsvistelse
  • från korttidstillsyn (fritids) till hemmet om barnet har korttidstillsyn på en annan adress än skolplacering inom Sollentuna kommun
  • till och från korttidstillsyn (fritids) om barnet har korttidstillsyn på en adress utanför Sollentuna kommun.

På skollov och studiedagar när barnet inte har någon skolundervisning är både resa till och från korttidstillsynen en turbunden resa. I Sollentuna kommun är det Sirius Omsorg som utför resorna.

Bokning av resor

Vårdnadshavare ansvarar för att kontaktcenter får information om bokning och önskemål om datum för resor. För att kommunen ska kunna garantera en resa behöver kontaktcenter få informationen senast två veckor innan resdagen.

Det är alltid bra att boka samtliga resor hem från fritids vid terminens start.

Ni skickar bokningarna till kontaktcenter@sollentuna.se

Om verksamheten där barnet/ungdomen har sin placering vill hjälpa till kan
de också informera kontaktcenter om bokningarna.

Permanenta ändringar av adresser, tider eller kontaktuppgifter till verksamheter eller hemmet ska meddelas kontaktcenter@sollentuna.se.

Tillfälliga ändringar av adresser och tider för turbundna resor godkänns inte som regel.

Av- och eller ombokningar med kort varsel

Om en resa behöver bokas av med kort varsel eller bokas på efter uppehåll på grund av exempelvis sjukdom tar du kontakt direkt med Sirius Omsorg.

Resor under lov

Samtliga resor till och från fritids upphör automatiskt vid lov och övriga dagar då skolan är stängd. Vårdnadshavaren behöver informera kontaktcenter@sollentuna.se om nya bokningar och önskemål om datum för resor.

Turbundna resor under loven kommer utgå ifrån ordinarie lämnings och hämtningstider. Det innebär att lämningstiden på fritids kommer vara ungefär samma tid som barnet/ungdomen vanligtvis lämnas på skolan och hämtningstiden kommer vara ungefär samma som när barnet/ ungdomen vanligtvis åker hem.

I meddelandet du skickar till kontaktcenter@sollentuna.se ska du uppge vilken tid barnet/ungdomen ska lämnas på fritids, det vill säga samma tid som barnet/ungdomen vanligtvis lämnas på skolan. För er som har fritids utanför kommunen, och därmed längre restid, så anger ni när barnet/ ungdomen vanligtvis hämtas för att åka till skolan.

Om den ordinarie hämtningstiden i hemmet behöver justeras under lovet så meddelar Sirius Omsorg er senast två dagar innan resdag.

Mer läsning för dig